Znak města byl zařazen do Registru komunálních symbolů

03.11.2022 11:41

OTROKOVICE - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhověl žádosti města a zařadil historický znak Otrokovic do Registru komunálních symbolů, který je českou celostátní databází evidující obecní symboly.
„Zažádat o zařazení do registru jsme se rozhodli po výzvě zveřejněné na webových stránkách. Zatímco vlajka je zde registrována od roku 2001, znak v registru chyběl. Tuto nesrovnalost jsme chtěli napravit,“ uvedla starostka města Otrokovice Hana Večerková s tím, že žádost musela mimo jiné obsahovat barevné vyobrazení s uvedením autora, návrh slovního popisu a odůvodnění použitých figur v návrhu.
„Znak města Otrokovice byl navržen otrokovickým výtvarníkem Vladimírem Doleželem. Komise pro otázky znaků měst při Archivní správě ministerstva vnitra ČSR návrh projednala dne 17. června 1970 a následně byl schválen tehdejší radou na jednání 12. října 1970. Plénum tehdejšího MNV vzalo 12. ledna 1971 schválený městský znak na vědomí a schválilo způsob jeho užívání,“ vrátila se do historie Lebka Vaculová, otrokovická tisková mluvčí.
Vzhledem k tomu, že v době přijetí znaku města nebyly žádnou oficiální institucí vydávány „udělovací listiny", které by obsahovaly i heraldický popis, vychází město Otrokovice z popisu, který je uveden v zápisu z jednání Komise pro otázky znaků měst ASMV ČSR na jehož základě byl znak radou schválen: „Štít dvakrát svisle rozpoltěný, modro – stříbrno(bílo) - modrý. V pravé a střední části štítu je svisle položený lipový list, jehož pravá polovina včetně poloviny stopky je stříbrná (bílá) a levá polovina listu včetně stopky je modrá. V levé, modré části štítu je stříbrné (bílé) krojidlo svisle postavené. Aby nedocházelo ke změnám při výtvarném zpracování, bylo také upřesněno, že stopka listu je směrem dolů mírně rozšířena a její spodní hrana je rovná. Krojidlo vycházející z pečeti Kvítkovic má ouško ve tvaru čtverce, nikoliv obdélníku. Tam, kde heraldika užívá stříbrné, je v tištěné podobě bílá. Heraldika nerozlišuje odstíny modré. Po konzultaci s autorem znaku bylo dohodnuto, že v tištěné podobě bude užívána jasná modrá barva označena jako PANTONE - 279 C(složení: C 69.0 M 34,0 Y 0,0 K 0,0).“

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Městský úřad Otrokovice