Syndikát novinářů Zlínského kraje
 Předsedkyně: Jana Bubeníková, mobil 603 258 008

Presscentrum, Kvítková 4703, 760 01 Zlín
Sekretariát: Miroslava Krumpolcová, mobil 602 824 587
e-mail:
presszlin@volny.cz

 

 

Syndikát novinářů ČR, z.s.: https://www.syndikat-novinaru.cz/regiony/uzemni-sdruzeni-sn-cr-klub-novinaru-zlin/