Kontakt na redakci:


 

 

 

PhDr. Vlastimil Langer
Tel: +420 603 300 886

novinarizlinska@seznam.cz   


Ing. Rudolf Maňas
Tel: +420 605 205 986

novinarizlinska@seznam.cz