Změny v tarifu integrované dopravy Zlínského kraje od 1. září

23.08.2021 11:01

ZLÍNSKÝ KRAJ - V současné době se v rámci Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) uplatňuje kilometrický tarif, kdy za 1 km jízdy zaplatí cestující 1,- Kč. K tomu je nutno připočítat nástupní sazbu 9,- Kč. Platit lze hotovostně, bankovní kartou, mobilním telefonem nebo kartou Zetka, případně ODISka – kartou Moravskoslezského kraje (Zetkou ani ODISkou ovšem nelze platit ve vlaku). Pokud cestující přestupuje mezi dvěma autobusovými spoji v rámci IDZK, tak při přestupu do 30 minut neplatí v návazném spoji opětovnou nástupní sazbu po prokázání se jízdenkou z předešlého autobusu.
„Od 1. září bude moct cestující zaplatit Zetkou nebo ODISkou nově také ve vlaku. Zároveň se i vlaky zapojí do systému zvýhodněného přestupu. Tedy pokud cestující přestoupí v rámci IDZK mezi vlakem a autobusem nebo naopak, případně mezi vlaky dvou dopravců, nebude v navazujícím spoji platit opětovný nástupní poplatek,“ řekl vedoucí úseku IT Broněk Bryson. Podmínkou pro zvýhodněný přestup mezi jakýmikoli spoji však bude platba Zetkou či ODISkou, kdy ověřování nároku na přestup probíhá automaticky a cestující se nemusí ničím prokazovat. Při platbě jiným způsobem bude nástupní sazba účtována vždy.

Vize do dalších let
Vizí společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. (KOVED) je, že se cestování veřejnou dopravou stane plnohodnotnou alternativou k používání vlastních dopravních prostředků, že veřejnou dopravu budou využívat cestující napříč věkovým spektrem, protože bude atraktivní a konkurenceschopná.
„Budou zavedeny předplatné jízdenky pro pravidelné cestující a také turistické jednodenní nebo několikadenní jízdenky pro určité turistické oblasti (Valašsko apod.). Spustíme mobilní aplikace na nákup jízdenek a dojde k integraci se systémy MHD v jednotlivých městech,“ uvedl Jan Malý, manažer marketingu společnosti KOVED.
„K tomuto stavu bychom se chtěli dostat v letech 2022–2023. Ačkoliv většina práce je ještě před námi, věříme, že postupnými kroky se nám podaří vybudovat systém, který nabídne veškeré standardy cestování 21. století,“ uzavřel Martin Štětkář, jednatel společnosti.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj