Změny v orgánech kraje: nový zastupitel a šest komisí

03.03.2022 07:13

ZLÍNSKÝ KRAJ – Přijetí nového člena Zastupitelstva Zlínského kraje a změny ve výboru sociálním projednali na 9. zasedání krajští zastupitelé. Předmětem debaty bylo také zřízení šesti komisí Rady Zlínského kraje, které zahájí činnost od 1. března.
„V úvodu zasedání zastupitelstva složil slib nový zastupitel, kterým se stal Martin Zábranský. Jako první náhradník z kandidátní listiny STAN vystřídal svého stranického kolegu Petra Gazdíka, jenž se svého zastupitelského mandátu vzdal poté, co byl v prosinci jmenován do funkce ministra školství, mládeže a tělovýchovy,“ informovala Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Martin Zábranský nahradil Petra Gazdíka současně ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Martin Zábranský je absolventem Fakulty tělesné kultury na Univerzitě Palackého Olomouc. Původní profesí je učitel, 17 let působil na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město. Od roku 2014 je místostarostou Starého Města.
Krajští zastupitelé dále diskutovali o zřízení šesti nových komisí rady, které jsou jejím iniciativním a poradním orgánem, jehož hlavním úkolem je podávat radě náměty či stanoviska k požadované problematice.
„Každá komise bude mít sedm členů: předsedu a šest členů v poměru pět zástupců z koalice, dva z opozice. Současně došlo ke změně na pozici uvolněné předsedkyně Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje, kterou zastává Alena Gajdůšková. Od 1. března bude předsedkyně vykonávat svou funkci jako neuvolněná,“ sdělila tisková mluvčí.
„Měli jsme doposud jedinou komisi. Vznik dalších byl plánovaný od počátku. Rozhodli jsme se je zřídit po roce ve vedení kraje, tedy ve chvíli, kdy jsme schopni objektivně vyhodnotit jejich potřebu a stanovit konkrétní účel,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.
Ustaveny byly nově: Komise pro přeshraniční spolupráci a mezinárodní vztahy, Komise pro rozvoj infrastruktury ve Zlínském kraji, Komise pro využití zóny ve Zlíně – Malenovicích, Komise pro digitalizaci, Komise pro modernizaci KNTB a Komise pro rovné příležitosti. Ty doplnily Komisi pro přípravu koncepce zdravotnictví zřízenou v prosinci 2020.
„Reagujeme na situaci a její vývoj pružně a tak to bude během celého volebního období. Jakmile komise dokončí svůj úkol, budou zrušeny. Naším cílem není vytvářet nadbytečné funkce a úvazky, jak tomu bylo v minulosti. Nyní však máme na stole témata, kterým se musíme akutně věnovat a poradní týmy nám v tom pomohou,“ doplnil hejtman.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj