Zlínský magistrát má řešení problému s dlouhodobě odstavenými automobily

01.12.2021 10:43

ZLÍN – V souvislosti se zvyšujícím se počtem automobilů má Zlín problém s nedostatkem parkovacích míst. Na druhé straně veřejná parkovací místa blokují nepojízdná auta. Nyní město, díky opoře v zákoně č. 13/1997 Sb., nastavilo nový systém odtahů vozidel.
„Před novelizací zákona bylo možné provést odtah pouze vraku. Vozidlo označené za vrak, je jasně specifikováno v zákoně jako vozidlo, které je pro své závady zjevně nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti vyžaduje výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu či dokonce konstrukce vozidla,“ uvedl tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
„Spousta dlouhodobě odstavených aut, ale byla teoreticky schopna provozu, tedy definici vraku nesplňovala. A právě kvůli tomu, byl tento problém pro město neřešitelný. Nová legislativa zjednodušila způsob, jak může město vozidla, která dlouhodobě zabírají místo a přitom nesplňují definici vraku, odstranit,“ pokračoval mluvčí.
„Nově zákon stanoví, že provozovatel dlouhodobě odstaveného auta, které má propadlou STK o více než šest měsíců, se jednoznačně dopouští přestupku. V tomto případě může město dle platné legislativy zahájit správní proces, který v případě, že provozovatel vozidla nesjedná nápravu, skončí odtahem popř. dražbou vozidla,“ upozornil radní pro dopravu Michal Čížek a vysvětlil:

„Provozovatel má v průběhu řízení dostatek času problém napravit. Postup při řešení dlouhodobě odstaveného vozidla obnáší v prvé řadě upozornění provozovatele o tom, že se dopouští přestupku a je vyzván k obnovení propadlé STK či odstranění vozidla z komunikace. Na to má lhůtu dvou měsíců. Až pokud se tak nestane, může město přistoupit k represivnímu řešení formou odtahu,“ doplnil radní Čížek.
Město Zlín pro účely umístění odtažených vozidel zřídilo hlídané odstavné parkoviště, na kterém musí odtažené auto setrvat tři měsíce. Před tím, než by tedy mohlo město podat návrh na veřejnou dražbu vozidla, má jeho provozoval možnost, během těchto tří měsíců auto vyzvednout. V tomto momentu mu jsou ale již účtovány náklady ve výši 3000 Kč za odtah a 60 Kč denně za uskladnění vozidla. Pokud ani v této fázi nastaveného procesu provozovatel vozidla nesjedná nápravu, může město podat návrh na veřejnou dražbu vozidla.
„V letošním roce, město Zlín eviduje na 150 dlouhodobě odstavených vozidel, která mají propadlou STK o více než šest měsíců, a jejich provozovatelé jsou postupně vyzývání, k nápravě či odstranění vozidla,“ sdělil Melzer.
Představitelé města Zlína jsou si vědomi dlouhodobého problému s parkováním, ať už se jedná o centrum, okrajové části či sídlištní lokality. Takže pokud zabírají parkovací místa auta podobného charakteru, jako je zde popsáno, rádi přijmou od občanů informaci, kde se takové vozidlo nachází. Informace mohou obyvatelé směřovat převážně Odboru stavebních a dopravních řízení, Odboru dopravy, případně Městské policii Zlín.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína