Zlínský kraj zjišťuje zájem o další využití objektu Velehrad - Salašská

19.06.2021 09:02

ZLÍNSKÝ KRAJ – Radní Zlínského kraje projednali další využití prostor umístěných v objektu Velehrad – Salašská. „Na nemovitost se váže tzv. závazek udržitelnosti, ze kterého vyplývá, že bude sloužit 45 let k účelům ústavní sociální péče. Do uplynutí tohoto závazku zbývá přibližně 22 let,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

„O využití objektu jsme jednali v květnu se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí. Ze schůzky vyplynulo, že by možným řešením bylo využití nemovitosti k jiným veřejně prospěšným službám,“ sdělila Alena Gajdůšková, předsedkyně sociálního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje.

„Abychom dospěli k dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí, musíme předložit záměr předpokládaného využití objektu. Proto jsme oslovili potenciální zájemce, aby zpracovali své návrhy na využití nemovitosti. Jsou mezi nimi poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb PAHOP, Charita Uherské Hradiště, Arcibiskupství Olomoucké, obec Velehrad a Univerzita Palackého. Chceme ale transparentně oslovit všechny možné zájemce, kteří se mohou se záměrem seznámit na úřední desce,“ informovala statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.

Objekt Velehrad – Salašská prošel v roce 1998 kompletní rekonstrukcí. V roce 2015 byla ukončena transformace zde poskytované ústavní pobytové sociální služby a objekt je od této doby bez trvalého využití. Pouze po část roku 2020 byla část objektu využita v rámci opatření v souvislosti s epidemií covid-19 pro poskytování odlehčovací služby. Tato sociální služba byla ukončena k 31. prosinci 2020 a pavilon je opět prázdný.

Návrhy k využití objektu mohou zájemci zaslat na Krajský úřad Zlínského kraje nejpozději do 31. července. Výzva je již zveřejněna na Úřední desce Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/zamer-na-vyuziti-prostor-objektu-velehrad-salasska-ud-22794.html.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj