Zlínský kraj zavádí systém, který pomocí tabletů a čteček urychlí a zjednoduší inventarizaci sbírek

03.10.2021 11:42

ZLÍNSKÝ KRAJ - Evidenční systém sbírkových předmětů (ESSP), který pilotně vyvíjí Zlínský kraj, postoupil do další fáze. Systém umožňuje moderní inventarizaci sbírkových předmětů s využitím tabletů a čteček čárových kódů, přičemž výsledky inventarizace samotné a další zjištěné skutečnosti o inventarizovaných předmětech jsou synchronizovány přímo do centrální databáze.

„Školení je součástí digitální transformace probíhající v našich příspěvkových organizacích. Tento, v České republice výjimečný systém usnadní a urychlí proces práce se sbírkami, zjednoduší inventarizaci a umožní odborným pracovníkům mít více času na odbornou činnost,“ vysvětlila Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství.

První školení k inventarizaci sbírek pomocí systému ESSP proběhlo ve středu 29. září v Muzeu Kroměřížska. Systém prezentovali pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje - Vítězslav Mach z odboru informačních a komunikačních technologií, sekundoval mu Ondřej Šinderbal z oddělení kultury a jako odborný konzultant Blanka Rašticová.

„Prezentace měla dvě částí – příprava inventarizace v systému ESSP, kterou si pracovníci přichystali v kanceláři a praktickou část přímo v depozitářích. Novinkou byla zejména praktická ukázka – poprvé byl při inventarizaci používán tablet a čtečka čárových kódů,“ sdělila krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

Po prezentaci následovala dlouhá diskuze k výhodám i návrhům možných úprav systému, který je na území České republiky zcela ojedinělý a Zlínský kraj je průkopníkem nového přístupu modernizace elektronických procesů správy digitálních fondů v České republice.

Z diskuze vyplynulo, že muzejníky nejvíce trápí nedostatek odpovídající výpočetní techniky, která je při použití tohoto systému nezbytná.
„Moderní technologie jsou v kulturních institucích ve světě zcela běžné. V České republice narážíme na problém s financemi. Obávám se, že v tomto ohledu je kultura u nás hodně podceňovaná. Věřím, že se to změní,“ uzavřela radní Zuzana Fišerová.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj