Zlínský kraj zajistí údržbu zvláště chráněných území

10.07.2022 11:40

ZLÍNSKÝ KRAJ – Uzavření smluv s dodavateli, kteří se letos postarají o údržbu zvláště chráněných území ve Zlínském kraji, schválili krajští radní. Kraj jim za tuto údržbu vyplatí celkem 863 220 korun.
„Zajistí pro nás především šetrné posečení travního porostu na celkem 32 lučních plochách, které se nacházejí na území přírodních památek a přírodních rezervací ve Zlínském kraji, a následné odstranění posečené trávy nebo sena mimo posečené plochy. Případně se postarají také o kácení a následnou likvidaci náletových dřevin," uvedla statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.
„Výše vypláceného finančního příspěvku je ovlivněna pracností údržby (velikostí udržované plochy, použitou technologií při likvidaci trávy nebo sena, množstvím a velikostí likvidovaných dřevin, členitostí terénu apod.) a odvíjí se od ceníku Ministerstva životního prostředí,“ vysvětlila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Vyhlašování přírodních památek a přírodních rezervací mají ve své kompetenci kraje, a to na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Stejný zákon pak krajům stanovuje povinnost o tato území nacházející se mimo území chráněných krajinných oblastí pečovat. K tomu mohou uzavírat písemné dohody s vlastníky či nájemci pozemků provádějícími tuto údržbu a poskytnout jim finanční příspěvek.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj