Zlínský kraj zajistí údržbu zvláště chráněných území

05.04.2019 14:37

ZLÍNSKÝ KRAJ – Uzavření smluv s dodavateli, kteří se letos postarají o údržbu zvláště chráněných území ve Zlínském kraji, schválili krajští radní. „Dodavatelé vzešli z realizované veřejné zakázky. Kraj jim vyplatí celkem 1 166 698 korun,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.
„Tito dodavatelé pro nás zajistí především šetrné posečení travního porostu v různých termínech na celkem 20 vymezených lučních plochách, které se nacházejí na území přírodních památek a přírodních rezervací ve Zlínském kraji, a následné odstranění posečené trávy, případně sena, mimo posečené plochy. Postarají se také o kácení a následnou likvidaci náletových dřevin," uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margit Balaštíková.
Vyhlašování přírodních památek a přírodních rezervací mají ve své kompetenci kraje, a to na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Stejný zákon pak krajům stanovuje povinnost o tato území nacházející se mimo území chráněných krajinných oblastí pečovat.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz