Zlínský kraj zahájil příjem žádostí o kotlíkové dotace

14.06.2022 14:00

ZLÍNSKÝ KRAJ – Příjem žádostí o kotlíkové dotace zahájil dnes Zlínský kraj. Z Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje bude rozdělena celková částka 455 550 000 korun. Žadatelé se tak mohou od dnešního dne registrovat, vyplňovat a elektronicky odeslat formulář žádosti, jehož listinnou podobu musí nejpozději do 31. srpna do 17 hodin doručit osobně, poštou nebo do datové schránky Zlínského kraje.

Program je určen pro nízkopříjmové domácnosti, které musí prokázat maximální výši čistého průměrného příjmu na jednu osobu domácnosti v roce 2020 do 170 900 Kč. Příjmy neprokazuje domácnost, která je ke dni podání žádosti výhradně složená z osob pobírajících pouze starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně, nebo je žadatel nezletilý, je studentem denního studia do 26 let anebo od 1. 1. 2020 do dne podání žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi či příspěvek na bydlení,“ uvedla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

Podpora je určena na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 v rodinných domech, bytové jednotce v bytovém domě nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu ruční nebo automat, nebo plynový kondenzační kotel. Žadatel může získat až 95 % nákladů projektu, maximálně 180 000 Kč v případě výměny za tepelné čerpadlo, 130 000 Kč za kotel na biomasu a 100 000 Kč za plynový kondenzační kotel. Výměna kotlů za plynový kondenzační kotel je ale omezena, žadatel musí mít výměnu buď již zrealizovanou do 30. 4. 2022, anebo musí mít do 30. 4. 2022 sjednanou závaznou objednávku.   

„Na realizaci výměny bude mít žadatel dostatek času, výměna musí být uskutečněna do dvou let od uzavření smlouvy, v odůvodněných případech bude možné tento termín prodloužit,“ informoval náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za oblast dotací.

S přípravou žádosti a potřebných příloh a následně i s vyúčtováním dotace budou žadatelům nápomocni v území pracovníci místních akčních skupin a regionalisté okresních měst. Kontakty na zpracovatele žadatelé naleznou na webových stránkách kraje nebo na stránkách jednotlivých obcí.

Kontakty: www.kr-zlinsky.cz/kotliky, tel.: 577 043 411, e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz.
Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj