Zlínský kraj vydal zpěvník 200 let starých lidovek z Valašska

30.11.2021 09:32

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínský kraj vydal třetí díl zpěvníku lidových písní, nyní je zaměřený na oblast Valašska. Navazuje na již vydané svazky mapující písňovou tvorbu obcí z Uherskohradišťska a Zlínska. V příštím roce se zpěvníku dočká také Kroměřížsko.
„Všechny uvedené písně nebyly z velké části dosud publikované, jedná se o rukopisné materiály, které jsou vzorkem lidové zpěvní tradice sběratelů a zapisovatelů za posledních dvě stě let a jsou součástí vzácného dokumentačního fondu brněnského pracoviště Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, s nímž Zlínský kraj a jeho paměťové organizace úzce spolupracují. Zpěvník sestavili a redakčně připravili Lucie Uhlíková, Petr Číhal a Jan Káčer,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
Třetí svazek zpěvníku obsahuje 274 písní z 97 míst okresu Vsetín. Ediční počin přivítala radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová. „Vydání zpěvníku vnímám jako přínos pro obě sféry mých kompetencí, tedy jak pro oblast kultury, tak pro školství a to včetně širokého prostoru mimoškolních zájmových aktivit. Tento zpěvník nám pomůže usnadnit cestu k bohatství našich tradic a děkuji týmu, který má zásluhy na oživení mnoha již zapomenutých písní,“ řekla radní Zuzana Fišerová.
Zpěvník vyšel nákladem 1000 kusů v tištěné formě a je určen zejména pro potřeby škol, kulturních organizací, folklorních souborů a obcí.
Všechny dosud vydané zpěvníky jsou všem zájemcům přístupné také elektronicky zde:
https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-v-lidove-pisni-cl-5113.html,
Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Ilustrační foto: Archiv SNZ