Zlínský kraj uspořádal tradiční setkání s poskytovateli sociálních služeb

17.11.2023 08:24

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pravidelné setkání s poskytovateli sociálních služeb uspořádal ve Zlíně  Zlínský kraj. Poskytovatelé se na něm od pracovníků odboru sociálních věcí krajského úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí dozvěděli řadu aktuálních informací. Týkaly se například financování sociálních služeb ve Zlínském kraji v příštím roce, akčního plánování nebo procesů v sociálních službách a případných změn. Poskytovatelé se zároveň mohli zeptat na všechno, co je zajímá, nebo se podělit o své postřehy, zkušenosti a názory.
„Kvůli neutěšenému systému financování sociálních služeb se debata primárně opět točila kolem tohoto tématu. Legislativní rámec totiž nedefinuje, jak velkou částkou do něj mají přispívat kraj a obce. Proto si velmi vážíme obcí, které přistupují k financování sociálních služeb odpovědně. Letošní rok jsme věnovali návštěvám místních akčních skupin a setkávání se zástupci obcí s rozšířenou působností právě kvůli vysvětlování systému financování sociálních služeb. Snažíme se je motivovat k vytváření fondového systému financování. Pozitivní je, že se nám i přes současný nepříznivý stav společně daří síť sociálních služeb rozvíjet,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast. 
Jak na setkání mimo jiné zaznělo, Zlínský kraj každoročně výrazně posiluje financování sociálních služeb přímo ze svého rozpočtu. Letos přispěl částkou 125 milionů korun, což je dvakrát více než v roce 2020. „Chceme se přitom postupně dostat až na čtvrt miliardy korun ročně,“ informovala náměstkyně Hana Ančincová. Kromě toho kraj už podruhé sociálním službám poskytne návratnou finanční výpomoc ve výši 450 milionů korun do doby, než obdrží klasickou dotaci ze státního rozpočtu. Na financování sociálních služeb se kromě státu, kraje a obcí podílejí také samotní uživatelé těchto služeb, fondy zdravotních pojišťoven, individuální projekty a ostatní zdroje (například sponzoři). Jde tedy o takzvané vícezdrojové financování. Celkové náklady na zajištění sociálních služeb ve Zlínském kraji se aktuálně blíží 4 miliardám korun ročně.
„Za Ministerstvo práce a sociálních věcí na setkání promluvil Tomáš Novotný, ředitel odboru ostatních evropských fondů, který podrobně představil běžící i plánované výzvy na sociální infrastrukturu z Národního plánu obnovy. Dále byla řeč také o krajském informačním systému sociálních služeb (KISSoS), zejména pak o tom, jak lze data z něj využít pro manažerské plánování a potřeby služby,“ sdělila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
„V sociální oblasti je důležitá vzájemná komunikace, proto jsem v pravidelném kontaktu nejen s poskytovateli, ale máme i skupinu pro strategii, kde jsou přítomni zástupci obcí s rozšířenou působností odpovědní za sociální oblast, a řešíme v ní strategické směřování sociálních služeb ve Zlínském kraji. Každý, komu není budoucnost sociálních služeb v našem kraji lhostejná, má u nás dveře otevřené,“ řekla Hana Ančincová.
Ve Zlínském kraji působí 94 poskytovatelů sociálních služeb, kteří nabízejí téměř 350 těchto služeb. Počet jejich uživatelů přesahuje 32 tisíc.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj