Zlínský kraj spustil virtuální Sborovnu. Pomůže zkvalitnit vzdělávání

31.03.2021 09:41

ZLÍNSKÝ KRAJ – K modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji má přispět nový projekt s názvem Sborovna, který je určen pro učitele základních a středních škol. Sborovna je virtuální místností, kde se mohou scházet pedagogové a vyměňovat si zkušenosti a poznatky z praxe.

„Úvodní setkání členů platformy Sborovna se uskutečnilo online ve čtvrtek 25. března, kde se setkali učitelé základních a středních škol ze Zlínského kraje a odborníci na kariérové poradenství. Cílem projektu je umožnit pedagogům sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe.   

Sborovna vznikla v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,“ informovala krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

Sborovna je rozdělena do několika sekcí, například Kariérové poradenství, Asistenti pedagogů, Speciální pedagogové či Koordinátoři podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Na prvním online setkání sekce Kariérové poradenství byli účastníci seznámeni s fungováním platformy, byly jim představeny aktivity Centra kariérového poradenství Zlínského kraje i zapojení Krajské hospodářské komory Zlínského kraje při organizaci akcí pro veřejnost.

„Vítám a podporuji diskuzi pedagogických pracovníků ke zkvalitňování vzdělávání na školách ve Zlínském kraji. Realizací Sborovny podporujeme síťování škol i samotných pedagogických pracovníků. Prostřednictvím setkání mohou pedagogičtí pracovníci získat nové znalosti a dovednosti, vyměnit si své zkušenosti z výuky žáků a poradenství poskytovaného na školách,“ uvedla radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

Do roku 2023 se uskuteční minimálně 65 setkání členů Sborovny zaměřených na různá témata a oblasti. Další informace, včetně postupu pro přihlášení, budou zveřejněny na portálu Zkola.cz. Další podrobnosti poskytne také Andrea Vorlová z Odboru školství, mládeže a sportu na telefonním čísle 577 043 743 nebo e-mailu: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj