Zlínský kraj postoupil dále ve snaze otevřít pro veřejnost Čiperovu vilu

29.04.2022 10:26

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila zahájení veřejné zakázky na služby s názvem Rekonstrukce Čiperovy vily – zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby a výkon inženýrské činnosti formou zjednodušeného podlimitního řízení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2, 7 milionů korun bez DPH.

„Schválili jsme veřejnou zakázku na projektanta s tou podmínkou, že předtím, než s ním bude podepsána smlouva, bude Radě Zlínského kraje předložena ekonomika provozního modelu, aby využití Čiperovy vily v budoucnu nebylo ztrátové. Na základě těchto podkladů budeme rozhodovat dále,“ konstatoval krajský radní Zbyněk Fojtíček, zodpovědný za investice.

 „Naší vizí je v budoucnosti otevřít tuto mimořádně zachovalou stavbu veřejnosti nalezením vhodného, aktivního programu pro její fungování. Chceme využít dotace z Národního plánu obnovy a Čiperovu vilu proměnit na kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje. Pokud se chceme ucházet o dotační titul, je nutné mít zpracovanou projektovou dokumentaci,“ přiblížila záměr kraje radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.

Zlínský kraj v lednu letošního roku nechal zpracovat studii nového využití Čiperovy vily, aby zdokumentoval stav objektu, aby byly navrženy dispoziční změny a spočítány náklady na rekonstrukci.

„Cílem je respektovat historickou hodnotu této jedinečné stavby a po její obnově ji zapojit do souboru ´zlínských ředitelských vil´. Následně bychom chtěli dosáhnout toho, aby tento soubor mohl být zapsán jako Národní kulturní památka. Vila je zároveň ideální platformou pro propojení vzdělávacích a kulturních aktivit. Kreativní vzdělávání je velkou výzvou našeho školství a já věřím, že díky Čiperově vile se nám tuto oblast ve Zlínském kraji podaří posunout o velký kus kupředu,“ řekla Zuzana Fišerová.

Vedení kraje tedy usiluje o to, aby dům nesloužil pouze „pasivně“ jako umělecký či architektonický exponát, ale se stal novým živým centrem. „Přilehlá zahrada i rodinný charakter interiérové dispozice nabízí ideální podmínky pro přímý kontakt s přírodou a současně možnost víceúčelového využití s řadou flexibilních tvůrčích aktivit,“ dodala radní Fišerová, která Čiperovu vilu ukázala také ministrovi kultury Martinu Baxovi při jeho návštěvě Zlína v minulém týdnu.

Historická vila Dominika Čipery, někdejšího ředitele firmy Baťa, zlínského starosty a československého ministra, se od roku 1947 využívala jako dětský domov. Momentálně v něm funguje Dětské centrum Zlín, které však zanedlouho přesídlí do nových prostor. Dům byl postaven v roce 1942 podle návrhu architekta Vladimíra Karfíka. V roce 2002 byla vila se zahradou zapsána na Seznam nemovitých kulturních památek.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj