Zlínský kraj podpoří dotacemi projekty v oblasti BESIP

28.04.2021 13:09

ZLÍNSKÝ KRAJ – Na preventivní aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu uvolní Zlínský kraj 1 091 900 korun.
„Cílem programu BESIP je zlepšení přehlednosti a viditelnosti přechodů pro chodce, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a realizace preventivních vzdělávacích, informačních a volnočasových aktivit. Podpořili jsme například projekt zaměřený na vzdělávání řidičů motocyklů při zvládání krizových situací v silničním provozu, dále projekt související s dopravní výchovou dětí a podpořili jsme rovněž využívání dětského dopravního hřiště,“ informoval náměstek hejtmana Radek Doležel, zodpovědný za oblast dopravy.
Zlínský kraj tento program realizuje od roku 2015. O dotaci v programu BESIP mohou žádat obce, příspěvkové organizace (mimo organizace zřizované krajem), nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, spolky a zájmová sdružení právnických osob.

Vlasti mil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Ilustrační foto: Archiv SNZ