Zlínský kraj ocenil Férové zaměstnavatele

17.09.2022 16:11

ZLÍNSKÝ KRAJ – Předávání ocenění Férový zaměstnavatel se uskutečnilo ve čtvrtek 15. září se v prostorách Obchodního domu ve Zlíně. Anketu vyhlásil Zlínský kraj spolu s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje a do jejího 9. ročníku se přihlásilo celkem 18 společností. Vítězům ocenění předala statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová spolu s ředitelkou Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Ivetou Táborskou. Zástupcům firem poblahopřál také krajský radní Jiří Jaroš.
„Anketa Férový zaměstnavatel oceňuje úsilí zaměstnavatelů, kteří dělají pro své zaměstnance něco navíc, nad rámec svých zákonných povinností. Může to být třeba možnost pružné pracovní doby, zavádění sdílených pracovních míst, zaměstnávání zdravotně postižených, školení a různé kurzy zdarma či pořádání firemních akcí pro zaměstnance i jejich rodiny,“ vyjmenovala statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.
„Přihlášené společnosti byly rozděleny do čtyř různých kategorií. „Úroveň vyplněných dotazníků byla velmi vysoká a v některých případech bylo opravdu těžké určit jednoznačného vítěze dané kategorie. Vzhledem k tomu, že se kvůli pandemii covid-19 nemohla anketa uskutečnit v loňském roce, rozhodla se hodnotící komise u dvou kategorií udělit dvě první místa,“ sdělila Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

Vítězné společnosti:
Kategorie A1 (zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců včetně) - PSG Direction s.r.o.
Kategorie A2 (zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně) – mmcité a.s. a Cardbox Packaging s.r.o.
Kategorie A3 (zaměstnavatelé s 251 a více zaměstnanci) – Česká Zbrojovka a.s. a Continental Barum s.r.o.
Kategorie B3 (nestátní neziskové organizace) – Líska z. s.
Všechny neumístěné firmy dostaly jako zpětnou vazbu závěrečné zprávy, které mohou využít jako motivaci pro možné zlepšení do budoucna. „Jedním z cílů ankety je motivovat zaměstnavatele k tomu, aby pečovali o své zaměstnance a udržovali dobré vztahy nejen s nimi, ale i s dalšími subjekty, se kterými přichází do kontaktu. I tím totiž podporují náš kraj a motivují jeho obyvatele, aby zůstávali v regionu a nehledali si práci jinde,“ doplnila Hana Ančincová.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj