Zlínský kraj navýšil dotace na program Otevřené brány

09.01.2022 15:32

ZLÍNSKÝ KRAJ – Od 24. ledna do 8. února budou moci vlastníci významných sakrálních staveb na území Zlínského kraje podávat žádosti o zařazení do nově vypsaného tříletého programu Otevřené brány 2022-2024.
„Krajští radní na něj schválili částku 1,5 milionu korun, což je o 150 tisíc korun víc, než tomu bylo dosud. Zatímco v minulých letech totiž bylo na stejnojmenný projekt z krajské pokladny každoročně uvolňováno 450 tisíc korun, pro nadcházející roky to bude půl milionu korun.
Iniciativa Otevřené brány se ve Zlínském kraji úspěšně rozvíjí od roku 2009. Jejím cílem je zpřístupnění bohatého fondu památek sakrální povahy, zejména historicky hodnotných kostelů a jejich mobiliáře,“ informovala Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
„Projekt si získal značnou oblibu a považujeme ho za cenný nástroj k rozvíjení všeobecné vzdělanosti a schopnosti lidí vnímat duchovní kulturu, nehledě na praktický přínos v oblasti cestovního ruchu. Navíc můžeme pozorovat, že se otevřením kostelů posiluje vztah lidí k místu, kolem kterého dosud třeba jen netečně procházeli. Zkušenosti opravdu ukázaly, že až díky projektu mnozí ´objevili´ kostel v místě svého bydliště. Budeme proto rádi, když se zapojí i noví zájemci z řad farností a náboženských obcí, kteří by rádi otevřeli pozoruhodné sakrální prostory co nejširší veřejnosti,“ sdělila radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.
Během minulých let bylo do projektu zapojeno zpravidla 26 kostelů. V programu pro léta 2022 až 2024 se předpokládá, že baziliky, kostely, kaple či synagogy budou pro zájemce o prohlídky přístupné vždy od začátku května do konce září, a to buď v plném (každodenním), anebo ve víkendovém režimu – samozřejmě vždy v časech mimo konání náboženských obřadů jako jsou bohoslužby, svatby, křty apod.
„Jednotlivé žádosti budou hodnoceny především podle historického, uměleckého a architektonického významu konkrétních objektů, ale také s přihlédnutím k možnosti oživení dosud opomíjených lokalit. I když je s novým programem spojena i určitá nutná administrativa, těšíme se, že přinese nové možnosti rozvoje tohoto projektu,“ vyjádřila své přesvědčení radní Zuzana Fišerová. 
Dotace Zlínského kraje je určena k pokrytí části nákladů na odměny průvodců, kteří zájemcům o prohlídky sakrálních staveb poskytují výklad, přičemž tyto exkurze jsou zdarma. Na realizaci Otevřených bran se podílejí také další partneři, především města a obce.  
„Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 tisíc korun, celkem na dobu tříleté realizace je to tedy 30tisíc; maximální výše dotace na jeden projekt je pak 30 tisíc korun (90 tisíc za celé tříleté období). Zbývající část výdajů musí být financována z vlastních zdrojů žadatele, případně z jiných prostředků – mimo rozpočet Zlínského kraje,“ doplnila tisková mluvčí.

Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj

Foto: Archiv SNZ