Zlínský kraj je tahounem v oblasti asistivních technologií

31.07.2021 07:53

ZLÍNSKÝ KRAJ – Seminář k projektu Využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií ve Zlínském kraji“ se uskutečnil na Krajském úřadě Zlínského kraje. „Cílem projektu je navrhnout, vyvinout, zavést a ověřit inovativní systém s využitím moderních technologií, který zvýší bezpečí osob se zvláštními potřebami, zvýší kvalitu péče o ně a současně sníží pracovní zátěž těch, kteří o tyto osoby pečují, ať už v nemocnicích, zařízeních sociální péče nebo v domácím prostředí,“ uvedl Jan Vandík z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.
Projekt realizuje Zlínský kraj ve spolupráci s partnerskými organizacemi Diakonie Valašské Meziříčí, Sociální služby Vsetín, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně a České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), které je odborným garantem projektu. Vybrané asistivní technologie jsou nejprve testovány v laboratorním prostředí ČVUT, poté jsou pilotně testovány v ostatních partnerských organizacích. Osvědčené senzory jsou pak finálně nasazeny pro sběr ostrých dat. Realizace projektu byla zahájena v březnu 2020 a předpokládané datum ukončení je srpen 2022. Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost (Výzvy č. 18 - Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ).
„Na začátku projektu panovala obava o to, aby asistivní technologie, nazývané též jako chytrá péče, nenahradily kontakt s klientem, ale nakonec se naopak ukázalo, že díky využití těchto technologií ušetří zdravotníci a pracovníci v sociálních službách čas věnovaný rutinním úkolům a zůstane jim tak více prostoru na samotnou přímou péči o klienty a kontakt s nimi. Proto chceme v projektu pokračovat a posunout ho zase o kus dál,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.
„Po roce a půl se ukázalo, že realizace projektu má smysl, problém však je v kvalitě některých technologií a zařízení, protože ne všechny fungovaly tak, jak měly. Je proto nutné tyto technologie testovat, zvyšovat jejich kvalitu a následně certifikovat,“ čekll Viktor Kubát z ČVUT s tím, že jako nejpřínosnější byly vyhodnoceny technologie sledující tělesnou teplotu, saturaci krve a srdeční tep.
Michaela Pavlůsková, ředitelka Sociálních služeb Vsetín, informovala, že do projektu bylo zatím v její organizaci zapojeno celkem 9 služeb, vyzkoušeno bylo přibližně 20 druhů asistivních technologií, a to u 50 klientů. Šlo například o monitoraci pohybu klientů s cílem předejít jejich bloudění nebo útěku, či o detekci přítomnosti klienta na lůžku upozorňující na jeho případný pád z postele.
„Pro další rozvoj projektu bude mimo jiné důležitá komunikace s obcemi, spolupráce s místní Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a také akcent na kyberbezpečnost používaných technologií,“ zdůraznil na závěr radní Zlínského kraje Jiří Jaroš, zodpovědný za digitalizaci.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj