Zlínský kraj finančně podpoří restaurování kulturních památek

18.04.2021 16:42

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje odsouhlasila téměř tři miliony korun pro 21 vlastníků kulturních památek nebo památek místního významu, kteří se na základě výzvy obrátili na Zlínský kraj s žádostí o dotaci na restaurování těchto cenných památkových artefaktů. O dalších 22 projektech obnovy památek bude rozhodovat krajské zastupitelstvo, a to v případě, že dotace převyšuje částku 200 tisíc korun, nebo je žadatelem obec či město.
„Z celkového počtu 43 žádostí o dotace se v 25 případech jedná o kulturní památky a v 18 případech o památky místního významu. Mezi úspěšnými žadateli figurují obce, církev a fyzické osoby. Jednotlivé památky, jimž byla přiznána podpora, se nacházejí rovnoměrně po celém území Zlínského kraje, jsou dokladem jeho historie a dotvářejí jeho architektonický ráz i výraz krajiny,“ sdělila radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.
„K žádostem, které již byly schváleny, patří například obnova vinohradnické búdy ve Veletinách, oprava venkovského domu v Hradčovicích, restaurování vitráží v kostele ve Veselé u Valašského Meziříčí, restaurování sochy sv. Cyrila v Kelči, renovace oken na zámku Dřínov, stavební obnova světnice zemědělského dvora v Kladerubech, oprava střechy hospodářského renesančního objektu v areálu zámku Uhřice a řada dalších,“ vyjmenoval krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
K projektům, jimiž se teprve bude zabývat zastupitelstvo, patří například obnova střechy zámku v Žeranovicích, oprava hradeb Lukov, restaurování krovu sýpky v Kelči, obnova bývalé kovárny a vodního mlýna v Luhačovicích a další zajímavé akce.

Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Hrad Lukov. Foto: CCRVM