Zlínský kraj chystá spuštění Digitální technické mapy

07.03.2023 10:03

ZLÍNSKÝ KRAJ – Digitální technická mapa (DTM) je tématem seminářů a webináře, které pořádá Zlínský kraj pro zástupce měst a obcí. V současné době všechny kraje ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním intenzivně připravují spuštění digitálních technických map podle novely zeměměřického zákona.
„Zlínský kraj je díky svým dlouholetým zkušenostem průkopníkem v této oblasti, mimo jiné vede i celostátní Metodickou pracovní skupinu DTM, která se zabývá pořizováním, kontrolou a správou dat pro digitální technickou mapu,“ uvedl radní Zlínského kraje pro digitalizaci Jiří Jaroš.
Digitální technická mapa se skládá ze základní prostorové situace (podrobného polohopisu) a dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí). Sloužit bude ke sdílení podrobných informací o stavebních a technických objektech a zařízeních. Využijí ji města a obce, dále stavebníci, složky Integrovaného záchranného systému a podobně. Většina údajů bude publikována prostřednictvím mapového klienta nebo prohlížecích služeb, případně budou data k dispozici ke stažení.
„Start fungování digitálních technických map krajů je revolucí v oboru a právě obce v tom mají nezastupitelnou úlohu. Ze zákona jim vyplývá povinnost předávat údaje o své dopravní a technické infrastruktuře, ale současně jsou jedním z hlavních uživatelů digitální technické mapy, kterou mohou využít pro stavební a projektovou přípravu, evidenci majetku nebo územní plánování,“ řekla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

Na seminářích pořádaných krajem jsou zástupci měst a obcí seznamování se všemi novinkami, se stavem projektu DTM ve Zlínském kraji, s možnostmi dalšího financování a zejména s tím, jak postupovat při plnění povinností, které je jako vlastníky, správce či provozovatele sítí dopravní a technické infrastruktury čekají.
K 31. březnu letošního roku bude ukončen provoz stávající Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje a postupně se spustí služby nové digitální technické mapy. Základní principy fungování Jednotné digitální technické mapy, tedy spolupráce a sdílení dat, se osvědčily. Během dlouholetého provozu se ukázalo, že je široce využívána. Právě na tyto základní principy bude navazovat i nová DTM v celé republice.
„Přechod na ni nebude jednoduchý, změny v pořizování, předávání a poskytování dat jsou velké, ale je to cena za velký skok v kvalitě a obsahu dat. Po naplnění digitální technické mapy budou všechny sítě dopravní a technické infrastruktury na jednom místě a výsledkem bude podrobné mapové dílo, které bude veřejně dostupné a průběžně aktualizované, a to vždy s garancí kvality a zdroje dat,“ uzavřel radní Jiří Jaroš s tím, že v případě zájmu Zlínský kraj uspořádá pro obce další vzdělávací semináře a je připraven poskytnout jim metodickou pomoc a podporu v této oblasti.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj