Zlínský kraj a obce vítají návrh zákona o jednorázovém odškodnění v souvislosti s výbuchy ve vrbětickém areálu

22.06.2021 07:05

ZLÍNSKÝ KRAJ – Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a starostové dotčených obcí požádali předsedu Poslanecké sněmovny PČR Radka Vondráčka, ministra vnitra ČR Jana Hamáčka a zástupce všech poslaneckých klubů, aby byl návrh zákona o jednorázovém odškodnění obcí z okolí vrbětického areálu co nejdříve Parlamentem ČR projednán a schválen, k čemuž se zavázali poskytnout součinnost. Návrh zákona by měl být napříč politickým spektrem podán v následujících dnech.

„Na zastupitelstvu 19. dubna dostala Rada Zlínského kraje úkol, aby jednala ve věci ukončení následků a vyrovnání se se stavem, který ve Vrběticích vznikl. Během dvou měsíců proběhla řada jednání, ze kterých, velkou zásluhou starostů dotčených obcí a právního zástupce obcí Stanislava Polčáka, vznikl návrh zákona řešící kompenzace pro občany a samotné obce. Zákon by se tento týden měl řešit v Poslanecké sněmovně. Prosíme všechny poslance, aby nám v této věci pomohli," vyzval hejtman Radim Holiš.
Zákon stanovuje jednorázové odškodnění pro Zlínský kraj ve výši 59 milionů korun. Ve výši 36 568 000 Kč odškodnění pro obec Bohuslavice nad Vláří, ve výši 15 976 000 Kč pro obec Haluzice, ve výši 36 064 000 Kč pro obec Lipová, ve výši 104 290 000 Kč pro město Slavičín a ve výši 116 560 000 Kč pro obec Vlachovice. Odškodnění má být obcím vyplaceno do 31. prosince letošního roku.

„Občanům obcí Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Slavičín a Vlachovice má být vyplaceno jednorázové opatření za tři rozhodná období za každý den trvalého pobytu. V prvním období od 16. října 2014 do 12. prosince 2014, kdy probíhalo období neřízených výbuchů, budou mít nárok na 300 Kč za den. V druhém období od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015, v období odvozu munice, mohou lidé žádat o 100 Kč za den a ve třetím období od 24. prosince 2015 do 13. října 2020, kdy probíhaly záchranné a likvidační práce, mají lidé nárok na 20 Kč za den,“ přiblížila krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

„Pokud bude návrh zákona schválen, je nárok nutné uplatnit u Ministerstva vnitra nejpozději do 31. března 2022, jinak zaniká. Uspokojením nároků podle tohoto zvláštního zákona zanikají oprávněným subjektům nároky na náhradu škody podle jiných právních předpisů, tedy přijetím odškodnění dle tohoto zákona již nemohou uplatňovat jiné nároky vůči státu," upřesnil právní zástupce obcí a poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák.
Návrh zákona předpokládá nabytí účinnosti dne 1. října, tedy ještě před parlamentními volbami.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Foto: Archiv SNZ, Zlínský kraj