Zlínský kraj a Muzeum Kroměřížska chce v hospodářském dvoře v Rymicích opravit konírnu

28.04.2022 13:56

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila projektový rámec pro rekonstrukci konírny hospodářského dvora v Rymicích a vyjádřila souhlas se zahájením přípravných prací, tedy se zpracováním studie proveditelnosti. Kraj také poskytne investiční příspěvek ve výši 251 tisíc korun na přípravu akce.

„Cílem plánovaného projektu je dokončit rekonstrukci celého komplexu hospodářského dvora v Rymicích. V současné době Muzeum Kroměřížska připravuje otevření hlavního objektu, v němž vzniknou nové expozice, depozitáře i zázemí pro návštěvníky. Konírna však nebyla do probíhající rekonstrukce začleněna kvůli limitu projektových výdajů v předešlé výzvě. Nyní chceme podat žádost o dotaci do výzvy IROP pro nové programovací období, přičemž realizace projektu je podmíněna získáním této evropské dotace,“ sdělila krajská radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.

„Muzeum Kroměřížska, které je krajskou příspěvkovou organizací, má zpracovánu a aktualizovánu projektovou dokumentaci, na jejímž základě byly celkové náklady vyčísleny na přibližně 16 milionů korun. Předpokládaná výše dotace činí 85 procent z uznatelných výdajů, tj. 12, 145 mil. korun, podíl Zlínského kraje a muzea činí 3, 501 milionů korun,“ řekla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

„Je nezbytné zahájit přípravné práce, aby bylo možné včas předložit žádost o dotaci, kterou je potřeba podat co nejdříve po vyhlášení výzvy, což se předpokládá v červenci letošního roku,“ upřesnila Zuzana Fišerová.

Podle ředitelky Muzea Kroměřížska Martiny Miláčkové by v objektu konírny měl vzniknout elektronicky a požárně zabezpečený depozitář velkých zemědělských strojů a odborné pracoviště konzervátorů.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj