Zlínské muzeum představí novou výstavu Od Kosmy přes Dalimila

26.09.2021 14:43

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY - Výstava Od Kosmy přes Dalimila: Kroniky inspirující nabízí pd pátku 24. uáří především tapisérie, které jsou replikami Pařížského zlomku nejstarší česky psané a veršované Kroniky tak řečeného Dalimila z let 1331 až 1333. „Její iluminované ilustrace inspirovaly textilní výtvarnici Věru Mičkovou k jejich převedení do tkané podoby, a tak v letech 2009 až 2011 vytvořila soubor dvaceti obdivuhodných gobelínů o rozměrech 70x100 cm, na nichž jsou zachyceny epizody z raných českých dějin. Výstava potrvá do 27. února 2022,“ uvedla Silvie Lečíková z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Gobelíny, které jsou ústředním tématem výstavy, jsou doplněny tištěnými kronikami ze sbírek muzeí Zlínského kraje zachycujícími historii českého kronikářství od Kosmovy kroniky až po dobu osvícenství. „Výstava je tak ideální 3D učebnicí seznamující nejen školní děti s dějinami českého kronikářství a dějepisné literatury. Ukázka děl českých kronikářů se snaží představit jejich práce jako živá poselství, která i přes propast několika staletí zůstávají stále aktuálním inspiračním zdrojem české kultury a umění a jsou díky své aktuálnosti stále vydávána v nových a nových edicích“ přiblížila obsah a význam výstavy muzejní knihovnice a jedna z kurátorek této výstavy Veronika Balajková.
Návštěvníci tak mají možnost prohlédnout si různá vydání děl českých kronikářů od 16. století až po současnost. Nejstarším tiskem, který je zde k vidění je kniha ze sbírek Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Kosmografie česká vydaná v Praze v roce 1554. Z fondů uherskobrodského muzea zde mimo jiné spatříte také Kratičká historická vypsání knížat a králů uherských z roku 1786 a Komenského Historie o protivenstvích církve české vydané v roce 1844. Ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy uvidíte dílo Tomáše Pešiny z Čechorodu Phosphorus Septicornis z roku 1673, dále dvě různá vydání Hájkovy Kroniky české z let 1718 a 1819, několik edic kroniky Františka Martina Pelcla z 18. a 19. století a mnoho dalšího. Knihy ze svých fondů rovněž poskytly knihovny Muzea Kroměřížska a Slováckého muzea.
„Díky spolupráci s Národní knihovnou České republiky můžeme návštěvníkům pomocí dvou dotykových obrazovek umístěných ve výstavním prostoru zprostředkovat k prozkoumání a ´prolistování´ deset digitalizovaných kronik, jejichž originály jsou uloženy právě v Národní knihovně“ doplnila kurátorka.
„Oceňuji propojení historie a moderních technologií. Je to cesta, jak se dotknout minulosti a nepoškodit vzácné exponáty. Cesta, která vede k poznání, protože jenom vzdělaní a chytří lidé můžou posunout národ, aby zanechal stopu v historii“ dodala Zuzana Fišerová, radní pro oblast kultury a školství.
Nudit se rozhodně nebudou ani děti a hraví dospěláci, pro něž je připraven řemeslný koutek s možností tkaní gobelínů, psaní starého písma, čtení kronik a pověstí. V neposlední řadě budou mít naši návštěvníci také možnost zhlédnout animovaný film, který je vtipnou formou seznámí s českou historií a bájemi.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.