Zlín obdržel nejlepší možné hodnocení finanční stability a hospodaření města za období 2017 až 2021

22.10.2022 16:34

ZLÍN - Nejlepší možnou známkou, tedy A, se může pochlubit město Zlín v kategorii finanční stabilita a hospodaření města. Podle odborníků má tak město Zlín výborné finanční zdraví. Hodnotí se vždy období posledních pěti let. Stejně výbornou známku získalo město Zlín také v loňském hodnocení.
„Obzvláště za situace, kdy byla ve veřejných financích v posledních letech velká nejistota, je to pro nás potvrzení, že jsme hospodařili účelně a efektivně,“ řekl Bedřich Landsfeld, bývalý náměstek primátora pro ekonomiku.
Metodologii hodnocení vyvinula Benchmarkingová iniciativa 2005, která sdružuje 83 měst a obcí s rozšířenou působností, které mají zájem hodnotit výkonost a efektivitu své činnosti a sdílet dobrou praxi.
„Dosažený výsledek znamená, že Zlín vykazoval v průběhu předchozích pěti letech optimální finanční stabilitu, dostatečnou a přiměřenou investiční aktivitu. I díky tomu se nám ve Zlíně daří investovat do oprav, staveb a také do menších projektů zvyšujících atraktivitu veřejného prostoru a rozšiřujících nabídku kulturních a společenských akcí pro veřejnost,“ doplnil primátor města Jiří Korec.
Kromě hodnocení finančního zdraví členská města Benchmarkingové iniciativy 2005 porovnávají své údaje v dalších 55 agendách, zejména v oblastech výkonu přenesené působnosti, provozních agend, ale také ve vybraných agendách samostatné působnosti. Celkem se sleduje se více než devět set vstupních údajů a vyhodnocuje se téměř sedm set poměrových ukazatelů.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto města: Magistrát města Zlína