Žerotínova ulice se otevřela dopravě o tři týdny dříve

22.10.2021 11:13

VSETÍN – Oprava části frekventované komunikace v Žerotínovš ulici ve čtvrtek 21. října skončila. Zhotoviteli se ji podařilo realizovat o tři týdny rychleji, než jej k tomu zavazovala smlouva. Hodnota zakázky, kterou hradí město ze svého rozpočtu, činí 1,7 milionu korun bez DPH.

„Oprava komunikace v úseku od vyvýšeného přechodu pro chodce před hotelem Vsacan po křížení s ulicí Smetanovou započala v pondělí 13. září a zhotovitel, jímž byla společnost SWIETELSKY stavební, měl na realizaci 60 dní,“ sdělila tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
„Práce ale byly ukončeny přesně o tři týdny dříve. Jsem za to velmi rád, neboť jde o důležitý dopravní bod v centru města, který musel být po dobu opravy zcela uzavřen a doprava včetně té autobusové byla odkloněna na objízdné trasy,“ uvedl starosta Jiří Růžička.
„Realizaci této investiční akce si vyžádal špatný stav spodních konstrukčních vrstev komunikace, který způsobil značné nerovnosti jejího povrchu tvořeného žulovými kostkami.Vozovka navíc neměla dostatečný spád, a při deštích tak docházelo na řadě míst k tvorbě kaluží,“ doplnil starosta.

Oprava zmíněné části komunikace v Žerotínově ulici navázala na loňskou investiční akci, kdy se obdobného zásahu dočkala křižovatka ulic Žerotínova a Tyršova přes Masarykovým gymnáziem a část Žerotínovy ulice od této křižovatky po vyvýšený přechod pro chodce před hotelem Vsacan. V následujícím období je v plánu radnice opravit žulový úsek Tyršovy ulice od křižovatky před gymnáziem po objekt domu kultury.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Vsetín