Železniční most přes Bečvu po údržbě využijí i cyklisté

08.05.2022 10:48

VSETÍN – Údržbové práce na bývalém železničním mostě přes Vsetínskou Bečvu spojujícím nedaleko polikliniky centrum města se sídlištěm Ohrada finišují. Po jejich dokončení bude chodník vedoucí přes most přesunut na jeho druhou, širší část, do míst, kudy původně vedly koleje. Sloužit bude současně chodcům i cyklistům.

„Most přes Bečvu je důležitou spojnicí na trase z centra města na Ohradu. Dlouhodobě přitom není kapacitně vyhovující, neboť překlenutí řeky je tudy umožněno pouze po úzké lávce. Tam často dochází ke střetům mezi chodci a cyklisty, kteří mnohdy nedodržují dopravní značení, jež jim ukládá povinnost sesednout z kola a most přejít pěšky,“ sdělila Jana Raszková, tisková mluvčí vsetínské radnice.
„Vzhledem ke špatnému technickému stavu lávky a její nedostatečné kapacitě jsme se rozhodli přistoupit k údržbovým pracím. Jejich výsledkem by mělo být zprovoznění širší části mostu, po níž v minulosti vedla železnice, aby ji mohli bezpečně užívat jak chodci, tak nově i cyklisté. Úzká lávka bude poté naopak uzavřena,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že město neplánuje rozsáhlejší rekonstrukci, neboť v budoucnu má tento most nahradit nový silniční, po němž povede prodloužená Nádražní ulice až k okružní křižovatce na ulici Generála Klapálka na Ohradě.   

Údržbové práce provádějí Technické služby města Vsetína (TSMV). „V loňském roce jsme zvýšili zábradlí na výšku 1,3 metru tak, jak to vyžadují normy pro bezpečný provoz cyklostezky. Letos jsme pokračovali odstraněním plechové mostovky, doplněním železných nosných prvků a následnou instalací dřevěné mostovky. Nyní provádíme terénní úpravy nájezdů na most z obou jeho stran, které budou mít povrch ze zámkové dlažby a navážou tak na okolní chodníky,“ přiblížil Petr Ryza z TSMV s tím, že veškeré práce si vyžádají 1,5 milionu korun včetně DPH.

Most u polikliniky byl postaven už v roce 1945 jako součást železniční vlečky z centra města do areálu tehdejší Zbrojovky v Jasenicích. Tato železnice sloužila až do roku 1998. Následných 11 let probíhala demontáž kolejí po celé trase a část mostu, po níž vedla trať, byla uzavřena. Na železničním náspu poté město v úseku od ulice Generála Klapálka po Jasenice vybudovalo osvětlenou cyklostezku. 
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Městský úřad Vsetín