Zastupitelstvo Zlínského kraje žádá vládu o urychlené odškodnění občanů Vrbětic

20.04.2021 17:10

ZLÍNSKÝ KRAJ - Přivítáním a slibem nového zastupitele Zdeňka Pánka začalo dnes zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek jako nastupující náhradník z kandidátní listiny ODS nahradil Jana Hrdého, jenž se stal členem představenstva Uherskohradišťské nemocnice, a proto na svůj zastupitelský mandát rezignoval.
„Hejtman Radim Holiš přednesl aktuální informace o očkování proti COVID 19 a seznámil své kolegy také s tím, jak kraj komunikuje se starosty obcí s rozšířenou působností poté, co od 12. dubna přestal platit nouzový stav a namísto něho vešel v platnost pandemický zákon,“ informovala krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
„Veškerá případná omezení jsou již plně v kompetenci Ministerstva zdravotnictví, případně Krajské hygienické stanice. Kraj je nyní spíše v roli moderátora a koordinátora. Jsme rádi, že se nám ve spolupráci s nemocnicemi, krajskou hygienou a dalšími partnery v regionu podařilo sladit postup, abychom mohli otevřít školy a služby. Podle zdravotnických dat se situace v našem kraji mírně zlepšuje a za to chci poděkovat všem lidem, kteří byli v době Velikonoc ukáznění a chovali se zodpovědně. Očkujeme nyní podle věku – v závislosti na tom, jaké věkové kategorie nám nejvíce plní JIPky,“ vysvětlil Radim Holiš. Podle něj se během května a června ve Zlínském kraji očkování rozjede v masivním měřítku. Zastupitelé ocenili, že Zlínský kraj se nebál jít do rizika a otevřel školy.
Jedním z diskutovaných bodů byl harmonogram rekonstrukce objektů Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Ředitel KNTB Michal Filip informoval o přípravě studie na vybudování centrálního objektu, k němuž se nyní vyjadřují zdravotníci ze zlínské interny, kardiologie a chirurgie s tím, že v příštím roce by se mohlo začít stavět.
Nejvyšší volený orgán Zlínského kraje se také zabýval případem výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích v roce 2014.  V sobotu 17. dubna totiž premiér ČR společně s ministrem vnitra oznámili na tiskové konferenci v Praze nové skutečnosti týkající se vyšetřování této kauzy.
„Zastupitelé vyjádřili názor, že je nutné zastat se lidí, kteří kvůli výbuchům přišli o nenahraditelné ztráty. Zastupitelstvo přijalo usnesení, v němž žádá vládu ČR o urychlení a dokončení odškodnění občanů a firem za utrpěnou újmu v souvislosti s mimořádnou událostí ve Vrběticích ve dnech 16.10 a 3. prosince 2014. Zastupitelstvo zároveň uložilo Radě vyhotovit souhrnný materiál ohledně odškodnění občanů ze strany státu a jeho předložení Zastupitelstvu, a dále pak koordinovat komunikaci s postiženými obcemi s cílem dořešit další následky těchto událostí a průběžně o těchto jednáních krajské zastupitele informovat,“ dodala tisková mluvčí.

Text a foto:Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj