Zastupitelstvo se zabývalo zdravotnictvím, zajištěním sociálních služeb i dalšími tématy

19.09.2022 16:21

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 36 bodů projednalo minulý týden Zastupitelstvo Zlínského kraje. Ještě před schválením programu se uskutečnil slib nového krajského zastupitele Jiřího Korce, který nahradil svého kolegu z hnutí ANO 2011 Radka Všetečku, jenž se svého mandátu písemně vzdal. V úvodu zasedání rovněž hejtman Radim Holiš představil nové vedoucí dvou odborů krajského úřadu - Leonu Kočařovou, která vede odbor ekonomický, a Lubomíra Doležela stojícího od 1. září v čele odboru školství, mládeže a sportu.
„Předsedové představenstev všech čtyř nemocnic založených Zlínským krajem zastupitele seznámili s hospodářskými výsledky za poslední období. Za rok 2021 dosáhly všechny společnosti historicky nejvyšších zisků a z vedení všech nemocnic zaznělo, že i za první pololetí letošního roku jsou v dobré hospodářské kondici, problémem však zůstává nedostatek zvláště středního zdravotnického personálu,“ uvedla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Nejvyšší orgán Zlínského kraje schválil úvěr pro KNTB ve Zlíně 300 milionů korun na předfinancování projektů, na něž nemocnice chce využít evropských dotací, ty však budou proplaceny až zpětně. Jedná se tedy o peníze na překlenutí tohoto časového období.
Vedení kraje představilo také způsob, jakým chce modernizovat Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně, a sice výstavbou nového objektu urgentní medicíny a následných oborů v západní části areálu - v blízkosti dnešního hlavního vstupu do KNTB.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo body týkající se sociální oblasti, zejména způsob podpory a financování sociálních služeb. „Jde o novinku, kterou jménem Rady Zlínského kraje představila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová zodpovědná za sociální resort. Zlínský kraj bude poprvé ve své historii posílat peníze poskytovatelům sociálních služeb před tím, než budou uvolněny z MPSV. Tím jim kraj výrazně pomůže od finanční nejistoty z počátku kalendářního roku, jak se to stávalo dosud,“ sdělila krajská tisková mluvčí.
Zastupitelstvo schválilo řadu programových i individuálních dotací, mezi nimi například jeden milion korun na revitalizaci Podzámecké zahrady v Kroměříži, finanční dary pro obce, které uspěly v krajském kole soutěže Vesnice roku, jeden milion korun pro Univerzitu Tomáše Bati na řešení témat prioritních pro Zlínský kraj, druhé kolo letošních pětimilionových dotací na regionální kulturní akce i investiční projekty ve sportu.
Zastupitelé byli mj. také informováni o rozpočtových opatřeních, k nimž Finanční výbor zaujal veškerá souhlasná stanoviska.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj