Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok 2021

30.06.2022 14:11

ZLÍNSKÝ KRAJ – Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2021 schválili krajští zastupitelé. Vyplývá z něj, že v loňském roce příjmy kraje dosáhly výše 17,035 miliard korun a výdaje 16,832 miliard korun. Kraj tak k 31. prosinci 2021 hospodařil s přebytkem ve výši 203 milionů korun.
„Jsem velmi rád, že oproti původně schválenému schodku ve výši 636 milionů korun se nám nakonec podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření, a to díky vyššímu plnění příjmů a přesunu některých investičních akcí do letošního roku, ale také uvážlivým nakládáním s penězi a úsporou v provozních výdajích. Většinu přebytku jsme použili na úhradu splátek přijatých úvěrů od Evropské investiční banky a také k navýšení stavu finančních prostředků na účtech kraje,“ uvedl náměstek hejtmana David Vychytil, zodpovědný za oblast krajských financí.
Příjmy kraje v roce 2021 dosáhly 17,035 miliard korun. V meziročním srovnání byly vyšší o 1,534 miliardy, tedy o téměř 10 %, a to zejména díky nárůstu dotací ze státního rozpočtu a příslušných ministerstev na vzdělávání a pro poskytovatele sociálních služeb. Ve srovnání s rokem 2020 došlo také k nárůstu sdílených daní o 489 milionů korun. Podíl na tak významném růstu daňových příjmů měla nová zvýšená procentní sazba ze sdílených daní u krajů, která vzrostla z 8,92 % na 9,78 %.
 „To je přesto pořad málo, a proto na pracovní skupině náměstků hejtmanů bojujeme za to, aby se tato sazba zvýšila až na 11 %. Dále usiluji rovněž o to, aby Zlínský kraj dosáhl na vyšší podíl z celkové částky rozdělované mezi kraje v rámci sdílených daní, a to ze současných 5,25 % na 5,9 %. To by do naší krajské pokladny aktuálně přineslo až o 1 miliardu více,“ informoval na zastupitelstvu David Vychytil.
Výdaje kraje v roce 2021 činily 16,832 miliard korun a proti předchozímu roku narostly o 1,866 miliardy. „Máme za sebou nelehké období covidu, které tady nikdy před tím nebylo a které se nám výrazně propsalo i do výdajů. Přesto se nám daří držet finance kraje pod kontrolou a hospodařit s přebytkem,“ dodal hejtman Radim Holiš.
Kraj meziročně navýšil své přímé investiční výdaje, a to o 274 milionů korun. Mezi významné investiční akce v roce 2021 patřily například rekonstrukce budovy 14 a interny v Uherskohradišťské nemocnici, protipožární opatření v Domově pro seniory Lukov, koupě budovy 22 včetně přilehlých pozemků, pořízení pozemků a budovy pro Dětské centrum Zlín nebo opravy majetku kraje pronajatého nemocnicím.
Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2021 Ministerstvem financí nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, ani rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti.

Text a foto: Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj