Zastupitelé schválili zákonodárnou iniciativu i řadu dotací, také projednali investiční záměry nemocnic

06.07.2022 11:43

ZLÍNSKÝ KRAJ – Devětadvacet bodů plus bod „Různé“ projednali zastupitelé Zlínského kraje na 12. zasedání. „Hejtman Radim Holiš informoval zastupitele, že od 3. března, kdy začalo pracovat Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, zde bylo registrováno 10871 osob a prostřednictvím centra bylo ubytováno 1003 lidí. Ubytovatelům byla vyplacena částka 15 620 000 korun,“ uvedla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Tomáš Janča coby uvolněný člen Výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit pozval na zastupitelstvo zástupce společnosti BeePartner a.s., kteří představili Integrovaný plán pro strategickou změnu v rozvoji ICT oborů ve Zlínském kraji. „Reagoval jsem na žádost kolegů blíže prezentovat téma blockchainu a také naši vizi vytvoření Evropského WEB 3 centrapro Zlínský kraj. Toto odvětví se rozvíjejí závratnou rychlostí a chceme-li zastavit odliv mozků, musíme být aktivní a jít moderním technologiím naproti,“ řekl Tomáš Janča.
Zástupci představenstev krajských nemocnic přiblížili investiční projekty, které se v současné době realizují v jednotlivých nemocnicích. „Chceme, aby byli zastupitelé informováni a proto jim byly představeny investiční plány i výsledky výběrových řízení, která se v nemocnicích uskutečnila,“ uvedl hejtman Radim Holiš.
Debata byla také o projekční přípravě významného investičního záměru:Centrálního objektu ve zlínské KNTB. Postup a možnosti, kterými se momentálně vedení akciové společnosti v souvislosti s Centrálním objektem zabývá, chce hejtman se zastupiteli prodiskutovat formou semináře, který se uskuteční před zářijovým zastupitelstvem.
Zastupitelé schválili Zákonodárnou iniciativu Zlínského kraje – novelu zákona č. 239/2000 o integrovaném záchranném systému. „Po zkušenostech s Vrběticemi si uvědomujeme velká finanční rizika pro kraj při současném procesuodškodňování.Proto chceme zákon vrátit do podoby, jakou měl před novelou, a jednoznačně stanovit kompetence státu a kraje při řešení následků mimořádných událostí,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

Krajské zastupitelstvo schválilo také závěrečný účet kraje s kladným saldem, který prezentoval náměstek pro finance David Vychytil. Oproti původně schválenému schodku ve výši 636 milionů korun se vedení kraje podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření, kdy kraj dosáhl přebytku 203 milionů korun.
„Zastupitelé podpořili uvolnění 144 milionů korun na devět rozvojových projektů obcí s rozšířenou působností, na něž nelze čerpat dotace z jiných zdrojů, ale jsou – podle starostů – důležité z pohledu místních občanů i z hlediska rozvoje turismu, jako jsou například revitalizace náměstí a veřejných ploch,“ dodala krajská tisková mmluvčí.
Zastupitelé schválili také změny ve struktuře organizací sociálních služeb a rovněž dotace do kultury, například šest milionů korun na podporu pěti projektů audiovizuální tvorby.
Jedním z řady dalších projednaných bodů byly také smluvní vztahy se společnostmi, které mají zájem podnikat ve Strategické průmyslové zóně Holešov. Zastupitelstvo konstatovalo, že vzhledem k nesouhlasnému stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nemůže vyhovět žádosti společnosti taneco, a.s.,o prodloužení lhůty na získání stavebního povolení. Předkupní smlouva na pozemky vyprší v polovině července.
Příští jednání Zastupitelstva Zlínského kraje je naplánováno na 12. září.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj