Zastupitelé schválili 16,5 milionu na investice, opravy a nutné výdaje

23.03.2022 14:35

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - O rozdělení přebytku hospodaření loňského roku rozhodovali na březnovém jednání zastupitelé Valašského Meziříčí. „Větší polovina z částky necelých16,5 milionu korun poputuje na investice, opravy a další výdaje města, zbytek si radnice ponechá jako investiční rezervu,“ informoval Jakub Mikuš, tiskový mluvčí meziříčské radnice.
„Původně jsme počítali s tím, že přebytek využijeme k nákupu pozemků v proluce ulice Masarykova od společnosti CTP. Nabízená cena 10 278 Kč za metr čtvereční však neodpovídá znaleckému posudku, který hodnotu pozemků určil na 2 600 Kč za metr čtvereční. Podle odborného právního stanoviska, které jsme si nechali v této věci zpracovat, není nákup za cenu nabízenou společností CZT reálný,“ nastínil problematiku starosta Robert Stržínek.
Zastupitelé proto rozhodli, že částku 36,5 milionu Kč rozdělí na dvě poloviny. Nejprve schválili uvolnění dvou milionů Kč na pomoc ukrajinským uprchlíkům a humanitárním organizacím. Následně v polovině března odsouhlasili, že necelých 18 milionů ponechají v investiční rezervě, a zbývajících16,5 milionu korun rozdělí do oprav, investic a dalších nutných výdajů města.
„O tři miliony například zvyšujeme rozpočet na opravy komunikací, navyšujeme přímé dotace na mládežnický sport a také kalkulujeme s již dříve schválenou rozpočtovou rezervou spojenou s výdaji na pomoc ukrajinským občanům v našem městě. Kvůli neočekávanému navýšení cen energií jsme také museli naší společnosti ST Servis, která provozuje městská sportoviště, poskytnout mimořádnou dotaci ve výši šesti milionů,“ vypočítal starosta Stržínek.
Dalších více než šest milionů Kč uvolnili zastupitelé na investiční akce. „O čtyři miliony jsme tak navýšili rozpočet na stavební úpravy a rozšíření MŠ Podlesí. Počítáme i s navýšením rozpočtu na obnovu kontejnerových stání v ulici Nerudova nebo částky na projektové a průzkumné práce,“ uzavřel Robert Stržínek.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Valašské Meziříčí

Foto: Archiv SNZ