Zástupci největších stavebních firem regionu byli informováni o připravovaných krajských investicích

10.10.2022 11:26

ZLÍN – O stavebních investicích kraje i o problémech, které tuto činnost provázejí, diskutoval hejtman Radim Holiš a radní pro investice Zbyněk Fojtíček s představiteli největších stavebních firem v regionu při setkání, které zorganizoval krajský Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Jednání se zúčastnil také prezident této celonárodní organizace a člen Národní ekonomické rady vlády Jiří Nouza.
„Letošní jaro bylo extrémní v tom, že chyběly stavební materiály. Když se ve veřejném sektoru mění v průběhu investiční akce podmínky, je to obrovský problém. Snažili jsme se vám stavařům co nejvíc pomoci a nenechat vás vykrvácet,“ řekl hejtman Radim Holiš. Zároveň konstatoval, že kraj nezastavil investiční výstavbu, naopak vyvíjel maximální tlak na to, aby rozhýbal investice, a to především velké strategické stavby v dopravě. „Kraj výrazně tlačí na dopravní infrastrukturu. Podařila se rozjet stavba D49 a dále je kromě úseku Napajedla-Babice ve výstavbě celá trasa dálnice D55. Potřebujeme se co nejrychleji dostat do Břeclavi a dál do Vídně. Na přelomu roku se začne budovat Palačovská spojka a chceme, aby se co nejdříve pohnulo zdvojkolejnění železnice mezi Otrokovicemi a Vizovicemi,“ sdělil hejtman.
Stavařům také prezentoval vizi rekonstrukce KNTB ve Zlíně. „Na základě doporučení samotných lékařů a ve shodě s městem Zlín budeme stavět nový polyblok v západní části areálu KNTB. U stávajících budov včetně interny budeme investovat do jejich revitalizace, aby mohly být výhledově variabilně využívány podle aktuálních potřeb nemocnice. Na příkladu Uherskohradišťské nemocnice vidíme, že to funguje a víme, že to je pro kraj reálná a bezpečná cesta,“ podotkl hejtman.
Radní pro investice Zbyněk Fojtíček seznámil šéfy stavebních firem s výhledem přibližně dvaceti větších investičních akcí Zlínského kraje na rok 2023, které se začnou soutěžit hned, jakmile bude schválen krajský rozpočet. „Často se jedná o reprodukce majetku. Minulé vedení kraje totiž soustředilo pozornost na přípravu výstavby nemocnice v Malenovicích a ostatní investice byly podfinancovány. Teď musíme hasit havarijní stavy u řady objektů,“ řekl radní Fojtíček.
Hejtman Radim Holiš vyzval stavaře, aby sledovali vypisovaná výběrová řízení a hlásili se do nich. Také zmínil, že vzhledem k situaci v energetice Zlínský kraj pověřil Energetickou agenturu, aby se podívala na všechny budovy v majetku Zlínského kraje z hlediska možných úspor. „Předpokládáme velký tlak na fotovoltaiku, instalaci tepelných čerpadel a další opatření ke snížení energetické náročnosti,“ konstatoval hejtman.
Makroekonom Jiří Nouza pogratuloval vedení Zlínského kraje k zastropování energií do konce roku 2024. „Jste v tomto směru výjimka mezi kraji a smekám. Řada státních institucí tuto věc vůbec neřešila,“ řekl Nouza.
Podle zkušenosti stavařů momentálně klesají ceny dřeva, kovů i výrobků z plastů a ropy. Předpokládají, že cena skelné vaty, keramických tašek i cementu bude nadále nejistá.

Helena Mráčková

Zdroj a foto: Zlínský kraj