Zástupci Cyrilometodějské stezky ve Zlíně slavnostně převzali certifikát Kulturní stezka Rady Evropy

19.05.2022 14:15

ZLÍNSKÝ KRAJ – Certifikát Kulturní stezka Rady Evropy předal v úterý 17. května představitelům sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a Zlínského kraje ředitel Evropského institutu kulturních stezek v Lucemburku Stefan Dominioni.

„Předání se uskutečnilo během mezinárodní konference v galerii zrekonstruovaného Obchodního domu ve Zlíně za účasti zástupců Programu Kulturní stezky Rady Evropy, Cyrilometodějské stezky a dalších certifikovaných stezek, významných hostů a partnerů z partnerských zemí Slovenska, Bulharska, Itálie a Lucemburska,“ uvedla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

Cyrilometodějská stezka jako první v České republice získala certifikaci Kulturní stezka Rady Evropy. Zapsala se do historie certifikovaných kulturních stezek rovněž jako první se zaměřením na slovanské kulturní dědictví. Toto jedinečné uznání, srovnatelné svým významem se zápisem do UNESCO, je velkou příležitostí pro rozvoj mezinárodního kulturního turismu.
„Bylo mi ctí, že jsem mohl osobně převzít tak významný certifikát během této slavnostní události. Uvědomujeme si, jak jsou v současné době hodnoty spojené s cyrilometodějským odkazem, důstojnost člověka či právo na svobodu myšlení, aktuální. Jako partnerská síť se proto zavazujeme předávat cyrilometodějskou tradici a budovat partnerství po celé Evropě,“ řekl Lubomír Traub, náměstek hejtmana Zlínského kraje a předseda pořádajícího sdružení

„Certifikát jako ‚pečeť excelence‘ Rady Evropy označuje nadnárodní sítě, které podporují porozumění naší společné historii a zhodnocování našeho společného dědictví. Stezky certifikované od roku 1987 symbolizují hodnoty Rady Evropy: lidská práva, demokracii, kulturní rozmanitost, mezikulturní dialog a vzájemnou výměnu přes hranice. Představují základní kámen evropské identity, podporují společný kulturní prostor a oceňují všechny různé aspekty evropské kultury. Proto zatímco některé kulturní stezky posilují umění, architekturu, historii, jiné se věnují náboženskému dědictví, krajině, řemeslům či gastronomii. V současné době je 45 kulturních stezek Rady Evropy podporujících evropské občany ve znovuobjevování společného dědictví tím, že propojují komunitní akce do nadnárodních institucionálních sítí a podporují jejich zviditelnění a zpřístupnění návštěvníkům z celého kontinentu i mimo něj. Protínají dnes 46 členských států Rady Evropy a sahají i za jejich hranice,“ prohlásil na konferenci Stefan Dominioni o poselství programu Kulturní stezky Rady Evropy i potenciálu České republiky.

V roce 2010 Výbor ministrů Rady Evropy uzavřel Rozšířenou dílčí dohodu o kulturních trasách, která má umožnit užší spolupráci mezi státy, jež mají na rozvoji kulturních tras mimořádný zájem. Dnes čítá 35 členských států a od 1. ledna 2022 přivítala Českou republiku jako pozorovatele. Českou republikou již prochází 10 kulturních tras Rady Evropy a představuje tak velký potenciál pro rozvoj dalších certifikovaných kulturních tras Rady Evropy.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj