Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dostane na provoz více než tři miliony

07.05.2022 07:59

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínský kraj poskytne zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jehož zřizovatelem je Dětské centrum Zlín, pro rok 2022 dotace v celkové výši 3,2 milionu korun. Zdrojem financí je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje dočasný pobyt dětem do 18 let, o které se z nějaké naléhavé krizové situace nemůže postarat vlastní rodina. Využít zařízení může například rodič, který nemá nikoho na hlídání a musí podstoupit neodkladnou operaci. Službu lze využít i v případě živelné pohromy, autohavárie, nebo pokud rodič spáchal trestný čin. Zařízení dítě v krizové situaci zaopatří a kromě ubytování a stravy nabídne i výchovnou péči, sociální i psychologické služby,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.

„Dětské centrum Zlín nabízí tři základní služby – krizovou pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Už v únoru obdrželo toto zařízení na zajištění činnosti první část dotace ve výši jednoho milionu korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo Zlínskému kraji další 2,2 milionu korun, které pomohou zabezpečit činnost zařízení pro letošní rok,“ dodala Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj