Zápisy na tablety šetří čas zdravotnického personálu Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí

07.11.2022 14:12

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Digitalizace a elektronizace zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace se stává pomalu již nedílnou součástí práce zdravotnického personálu na lůžkových odděleních Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí. Zdravotníci zde využívají tablety v rámci elektronické ošetřovatelské dokumentace od začátku roku 2022.
„Tablety mají nainstalovaný unikátní mobilní Integrovaný klinický informační systém (IKIS), vyvinutý specialisty ze společnosti Medical System, člena skupiny AGEL, a podle uživatelského přihlášení se lékaři či sestry dostávají do jednotlivých modulů,“ uvedl Adam Knesl, tiskový mluvčí nemocnice.
„Modul Ošetřovatelská péče slouží na odběr anamnézy a zhodnocení pacienta, dále k vyhodnocení rizik u pacienta při přijetí k hospitalizaci, například riziko pádu, dekubitu, výživy a soběstačnosti,” představila jednotlivé procesy hlavní sestra Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí Jana Pelikánová s tím, že v dalším modulu jsou třeba i výsledky fyzikálních funkcí při přijetí pacienta. „Velká výhoda spočívá i v zapisování do modulu vizit u lůžka pacienta formou hlasového přepisu nebo textového přepisu,” poznamenala hlavní sestra.
„Výhodou je především práce přímo u lůžka pacienta nebo na zákrokovém sálku, žádné zapisování naměřených výsledků na příruční papírky. Dále možnost přečíst si dřívější zápisy vizit a hlášení u lůžka. V současné době jsou k dispozici tablety na každém lůžkovém oddělení, vyjma dětského oddělení. Do budoucna chceme rozšířit software o další moduly a aplikace,” řekla sestra.

Aktuálně jsou tablety ve valašskomeziříčské nemocnici doménou především nelékařského personálu, do budoucna se ale počítá i s širším využitím pro lékaře. Ti budou využívat elektroniku u lůžka, například k porovnání fyzikálních hodnot nebo výsledků laboratoří. „Jakmile se tablet s mobilním IKISem stane nedílnou součástí práce zdravotníka, tak ihned po změření fyzikálních hodnot vše nahlásí do tabletu, software přepíše data, uchová je, spočítá BMI při znalosti váhy a výšky a data uloží i pro lékaře do vstupní zprávy. Stejně tak při vstupním rozhovoru je přijímající sestra schopna stanovit rizika u přijatého pacienta a ihned je zaznamenat a uchovat,” hodnotí smysluplnost využití nejmodernější technologie Jana Pelikánová.
„Medicína se posouvá výrazně dopředu, musíme jít s dobou a používat vše, co nyní máme a ne se zarytě držet starých zvyků. Rozvoj telemedicíny i on-line poradenství jenastartován av AGELu  tyto moderní procesy dále rozvíjíme. Největší přínos tabletů vidím v tom, že pomůže ušetřit čas a také odbouráme pomocné tiskopisy a zápisy na ně. Tablet u lůžka může zaznamenávat i bilance tekutin, počty či množství jídla, fotit dekubity a podobně,” uzavřela hlavní sestra Pelikánová srovnání medicíny před několika lety a nyní. 

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí