Zápisy dětí do základních škol jsou připravené na duben, do mateřských na květen

28.02.2022 07:15

KROMĚŘÍŽ - Zápis dětí do prvních tříd kroměřížských základních škol letos proběhne v úterý 5. a ve středu 6. dubna. „Letošní zápisy budoucích prvňáčků by se měly konat v běžném režimu, na který jsme byli zvyklí před covidem. Tedy za osobní účasti dětí a rodičů v příslušné škole. Je to dobře. Pro mnohé z dětí je právě zápis prvním kontaktem se základní školou a jejich první osobní návštěvou školního prostředí,“ řekla místostarostka Daniela Hebnarová.
Rodiče mohou děti zapsat do kterékoli základní školy zřizované městem, tedy do ZŠ Komenského náměstí, ZŠ Oskol, ZŠ Slovan, ZŠ U Sýpek, ZŠ Zachar a ZŠ Zámoraví. Potřebné podrobné informace a formulář přihlášky najdou na webových stránkách jednotlivých základních škol. Letošní zápis se týká dětí narozených  od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a dětí, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky. K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které, dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce.
„U zápisu do základní školy je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku, která je k dispozici na webu školy,“ doplnil vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy Jiří Pánek. Odklad začátku povinné školní docházky může povolit ředitel školy, pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
„Na druhý květnový týden, na úterý 10. a středu 11. května, je připravený zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Kroměříží. Rodiče mohou zapsat své děti do libovolné z mateřských škol ve městě a místních částech: MŠ Gorkého (včetně pracoviště Postoupky), MŠ Kollárova (včetně školky Těšnovice), MŠ Mánesova (pod níž spadají mateřská škola s křesťanským zaměřením a Štěchovice), MŠ Vážany, MŠ Páleníčkova, MŠ Spáčilova, MŠ Štítného a MŠ Žižkova,“ sdělil Jan Vondrášek, tiskový mluvčí kroměřížské radnice.
Předložit při zápisu musí občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a přihlášku, jejíž součástí je i potvrzení o povinném očkování. Také zápisy do školek proběhnou v běžném (předcovidovém) režimu. 
V případě, že by se změnila epidemiologická situace a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučilo jiný způsob zápisů, budou aktuální informace uvedené na webu jednotlivých školských zařízení.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž