Zaměstnanci krajského úřadu vysadili u Otrokovic několik stovek nových stromků

29.10.2022 10:02

ZLÍNSKÝ KRAJ – Vrátit přírodě to, co nám dává. To byla hlavní myšlenka akce nazvané Zasaďto, během níž ve čtvrtek 27. října v lese u Otrokovic vysázeli zaměstnanci krajského úřadu několik stovek nových stromků, konkrétně mladých dubů a lip. „A protože jsou právě prázdniny, řada z nich s sebou vzala i své děti, které s nadšením přiložily ruku ke společnému dílu. Nově zasazené stromy budou růst dalších 100 až 120 let,“ řekla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

„Jde o další z akcí, kterou se jako Zlínský kraj hlásíme ke společenské odpovědnosti a dáváme tím jasně najevo, že nám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme a v němž budou vyrůstat další generace. Uspořádali jsme ji ve spolupráci s Lesy ČR, které se organizaci akcí zaměřených na hromadné vysazování mladých stromků v posledních čtyřech letech intenzivně věnují. Všem malým i velkým účastníkům dnešního sázení, stejně jako jeho organizátorům, patří velký dík,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.
Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj
Foto: Soňa Ličková