Zaměstnanci krajského úřadu přispěli do potravinové sbírky

11.12.2021 09:38

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 248 kilogramů potravin a drogistického zboží vybrali zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje. „Sbírku si převzali zástupci Potravinové banky, kteří zajistí skladování a následnou bezplatnou distribuci organizacím pomáhajícím rodinám i jednotlivcům v nouzi,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

„Do budoucna chceme posílit spolupráci s Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, pro kterou jsme zorganizovali sbírku. Pro mě tento projekt spojuje oblasti, které mám ve vedení kraje na starosti, a to sociální věci a životní prostředí. Cílem potravinové banky je totiž pomoci lidem v potravinové nouzi a zabránit plýtvání potravinami,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Mezi odběratele z Potravinové banky patří především dětské domovy, charity, azylové domy a farnosti. Jejich aktuální seznam uvádí Potravinová banka na svých webových stránkách https://www.pbzk.cz/.

„Jsem nadšená z toho, jaké množství potravin jsme mezi sebou vybrali. Vymýšlíme i další projekty v rámci společenské odpovědnosti, a pokud tím inspirujeme i lidi mimo úřad, kteří chtějí pomáhat druhým, bude to jenom dobře,“ řekla Jana Lapčíková z Útvaru personálních věcí a vzdělávání, která se na organizaci potravinové sbírky zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje podílela.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj