Základní školu Sychrov řídí Pavlína Planková

22.08.2021 14:43

VSETÍN – Od počátku nového školního roku 2021/22 povede základní školu na Sychrově Pavlína Planková, která zvítězila ve výběrovém řízení na tuto funkci.

„Město Vsetín jako zřizovatel školy vyhlásilo letos na jaře výběrové řízení na pozici ředitele ZŠ Sychrov a přihlásili si celkem tři uchazeči. Výběrová komise doporučila radě města jako vhodnou uchazečku o tuto pozici právě Pavlínu Plankovou, a ta byla radními následně jmenována do funkce,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička.

„Planková střídá ve vedení školy Michala Molka, který zastával funkci ředitele od roku 2013 a odešel z ní na vlastní žádost. Nově jmenovaná ředitelka má třicetiletou pedagogickou praxi, na základní škole Sychrov působí od roku 2020, kdy nastoupila jako pedagožka a zároveň zástupkyně ředitele pro první stupeň,“ přiblížila Jana Raszková, tisková mluvčí vsetínské radnice. 

„Nejen pro ředitele školy, ale i pro všechny zaměstnance je nejdůležitější, aby žáci chodili do školy rádi a rodiče byli pro školu oporou a škola pro ně.  Základní škola Sychrov je specifická svým vzděláváním na prvním stupni. Budeme pokračovat v moderních výukových metodách, jako je matematika profesora Hejného, genetická metoda čtení, splývavé čtení, projektové vyučování a další. Na druhém stupni se zaměříme na rozvoj nejen v oblasti matematické a přírodovědné gramotnosti, ale i gramotnosti čtenářské. Také budeme ve spolupráci s městem, jako našim zřizovatelem, postupně opravovat a modernizovat celou školu,“ uvedla při jmenování Pavlína Planková.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Vsetín