Zajištění péče o zvláště chráněná území podpoří kraj dotacemi

29.04.2021 09:07

ZLÍNSKÝ KRAJ – Na zajištění péče o zvláště chráněná území uvolní Zlínský kraj dotace v celkové výši 1,89 milionu korun. „Veřejná zakázka byla rozdělena do 24 samostatných částí dle lokalit, kdy pro každou část zakázky byla vybrána nabídka nejvhodnějšího dodavatele. Výběr dodavatelů a uzavření smluv schválili krajští radní,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
„Ve Zlínském kraji máme nádhernou přírodu a je potřeba ji chránit a udržovat. Schválili jsme výběr dodavatelů, kteří zajistí péči o zvláště chráněná území. Vybraní dodavatelé využijí dotace zejména na posečení travního porostu, odstranění sena, likvidaci napadaných dřevin a nepůvodních invazních druhů rostlin či průběžnému čištění vymezených lokalit. K ochraně přírody ale může přispět každý z nás. I tím, že se budeme k přírodě chovat ohleduplně. Bohužel se čím dál častěji setkáváme s poničenými porosty a zanechanými odpadky. Prosím, nezapomínejme na pravidlo, co si do přírody přineseme, to si také odneseme,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí, zemědělství a venkov.
„Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je údržba těch zvláště chráněných území na území Zlínského kraje, kterým podle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajišťují péči podle schválených plánů péče kraje. Zakázka je rozdělena do jednotlivých částí obsahujících vždy jedno nebo více zvláště chráněných území sloučených do logických celků,“ upřesnila tisková mluvčí.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj