Zájemci o historii putovali za svědectvím dávné minulosti

04.10.2015 11:42

STARÉ MĚSTO - Velkomoravské lokality Starého Města-Veligradu se v sobotu 3. října staly cílem putování zájemců o regionální historii. Sedm desítek účastníků se nejdříve vydalo na staroměstský hřbitov ke hrobu archeologa prof. Viléma Hrubého, kde si připomněli odkaz vědce, který svými objevy kamenné velkomoravské architektury významně přispěl k poznání historie prvního státu západních Slovanů – Velké Moravy. Odtud již vedl archeolog doc. Luděk Galuška účastníky do jednotlivých míst, které zásluhou archeologů vydaly svědectví o dávné minulosti v podobě archeologických objevů, ať již šlo o sídliště, pohřebiště, opevnění i dochované základy církevních staveb.
Velkou pozornost věnovali návštěvníci lokalitě za Alšovou ulicí, kde od počátku září probíhá záchranný archeologický výzkum v místech budoucí stavby. Výsledkem je zachycení několika velkomoravských sídlištních objektů. Výzkum bude pokračovat ještě v průběhu měsíce října. Zakončení putování se uskutečnilo v historickém středověkém sklepení pod Velkomoravským náměstím s kostelem sv. Ducha, kde všichni účastníci tohoto již 2. putování obdrželi pamětní list s osvědčení „Znalec Veligradu“.
Již za týden, v sobotu 10. října, se sejdou zájemci o historii znovu, tentokrát v Chřibech. Jejich cílem bude Holý kopec, na jehož vrcholu se nalézá pravěké hradisko z doby zhruba 2000 let př.n.l. Pro případné zájemce z řad novinářů uvádíme místo a čas srazu: 9 hod. na parkovišti U Trampa (bistro na silnici z Buchlovic na Brno).
Organizátorem obou akcí jsou Historická společnost Starý Velehrad a Centrum slovanské archeologie MZM Uh. Hradiště.
Jiří Jilík
Doc. L. Galuška komentuje průběh výzkumu ve Starém Městě. Foto: Jiří Jilík