Začne rekonstrukce silnice z Valašských Klobouk do Vlachovic

24.04.2021 13:28

VALAŠSKÉ KLOBOUKY, KŘEKOV, VLACHOVICE - Rozsáhlou investiční akci za 124 milionů korun zahájí začátkem května Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) na silnici mezi Valašskými Klobouky a Vlachovicemi. „Bude probíhat postupně po jednotlivých úsecích a celá bude dokončena v roce 2022. Stavba získala dotaci z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,“ sdělil tiskový mluvčí ŘSZK Vojtěch Cekota.
Předmětem díla je rekonstrukce silnice ve Valašských Kloboukách po začátek obce Vlachovice v celkové délce 4 951 metrů. Stavební úprava silnice spočívá v obnově asfaltových vrstev s provedením lokálních vysprávek odfrézovaného povrchu a sanací okrajů vozovky ve stávající trase. Šířka vozovky bude sjednocena na 6,5 metru v extravilánu a sedm metrů v průjezdních úsecích. V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy mostu v obci Křekov a celková rekonstrukce mostu před obcí Vlachovice. Součástí stavby je také vybudování dvou železobetonových opěrných zdí v délkách 41 a 64 metrů k zajištění svahu tělesa silnice.
„Zhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha, odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 124,268 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce budou zahájeny 3. května a rekonstrukce celého souvislého úseku bude dokončena v listopadu 2022.
Stavba bude realizována za úplných nebo částečných uzavírek jednotlivých úseků. Objízdná trasa bude vedena přes Vlachovu Lhotu, pro vozidla nad 3,5 tuny přes Brumov-Bylnici, Štítnou nad Vláří, Slavičín. Termíny uzavírek zveřejňuje ŘSZK na svých internetových stránkách www.rszk.cz,“ doplnil tiskový mluvčí.
„Touto rozsáhlou a finančně nákladnou investiční akci dojde k odstranění současného nevyhovujícího stavu silnice. Zlepší se stabilita tělesa, povrch vozovky, protismykové vlastností povrchu komunikace, obnoví se její odvodnění. Tím se zvýší bezpečnost a plynulost dopravy, které jsou předpokladem pro snížení nehodovosti. Úpravou silnice dojde ke snížení technického opotřebení vozidel, snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu," konstatoval ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Silnice II/494 je významnou spojnicí mezi městy Valašské Klobouky - Slavičín i Valašské Klobouky - Zlín. Denně tudy projíždí přes 3 000 vozidel.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Ředitelství silnic Zlínského kraje