Začala plavební sezona, policisté kontrolovali plavidla

24.05.2022 10:21

UHERSKOHRADIŠŤSKO - S příchodem krásného počasí nastal čas plavební sezony, která odstartovala kontroly plavidel včetně jejich vůdců. První takovou kontrolu provedli policisté v pátek 20. května na řece Moravě a Baťově kanále. 
„Cílem kontrol je předcházet protiprávnímu jednání a preventivně působit na všechny, kteří tráví čas ve vodě, na vodě či v jejím okolí. U vůdců plavidel se kontroluje, zda mají v pořádku potřebné doklady, jestli dodržují vodní zákon, zákon o vnitrozemské plavbě a zda nejsou pod vlivem alkoholu. V pátek prošlo policejní kontrolou osm plavidel. Všichni jejich vůdci se podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem. Stejně tak doklady včetně plavidel splňovaly veškeré podmínky,“ sdělila policejní mluvčí Milena Šabatová.
Děti i dospělé policisté odměnili drobnými dárky, popřáli krásné počasí a šťastnou plavbu. Kontroly na řece Moravě a Baťově kanále budou probíhat i nadále až do konce plavební sezony!

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Policie Zlínského kraje