Za Annou Hájkovou

16.06.2016 20:29

Po dlouhé a těžké nemoci dne 8. června ve věku 74 let zemřela Anna Hájková, dlouholetá redaktorka uherskohradišťských okresních novin. V někdejším týdeníku Slovácká jiskra vedla v 70. a 80. letech zemědělskou rubriku, několik let stála v čele redakce. 0d 90. let až do odchodu do důchodu redigovala ve Slováckých novinách přílohu Počtení.„Anička byla jako novinářka profesionálka a byla i výborný člověk. Měla svoji práci ráda, ovládala profesi, ctila jazyk, a znala obor, o kterém psala, protože před příchodem do novin pracovala na zemědělské správě. Když redigovala zábavnou přílohu, dokázala kolem redakce soustředit tým spolupracovníků z různých oborů a s nimi dát Počtení čtenářsky přitažlivý obsah. A konečně, mohl jsem se na ni vždy stoprocentně spolehnout,“ vzpomíná na svoji dlouholetou kolegyni bývalý šéfredaktor Jiří Jilík.  Pozůstalí a veřejnost se se zesnulou rozloučí v pátek 18. června ve 14.30 ve Smuteční síni ve Starém Městě.
red