Z prvňáčků se stali rytíři řádu čtenářského

25.01.2022 08:40

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - V uplynulých dnech pokleklo v dětském oddělení Městské knihovny Valašské Meziříčí před králem Knihoslavem a královnou Abecedou na 200 prvňáčků z města a blízkého okolí. „Slíbili, že budou knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, zvědavě je otevírat a objevovat příběhy v nich ukryté. Zároveň získali průkaz do knihovny,“ uvedl tiskový mluvčí meziříčské radnice Jakub Mikuš.
„Letos jsme se mohli vrátit k tradiční podobě pasování prvňáčků na čtenáře, za což jsme moc rádi. Do knihovny tak za námi přijel ilustrátor Adolf Dudek, který si pro děti připravil oblíbené interaktivní vystoupení s pohádkovou tématikou,“ řekla Pavla Holmanová z oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Valašské Meziříčí.
„Pasováním jsme zahájili projekt Knížka pro prvňáčka, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků už od první třídy,“ dodala Holmanová. Na pilné čtenáře bude na konci školního roku čekat odměna v podoběkrásné knihy.
Malé čtenáře přivítala také místostarostka Yvona Wojaczková, která má v gesci oblast školství. „Podpora čtenářské gramotnosti je velmi důležitá. Jsem moc ráda, že k ní naše základní školy ve spolupráci s knihovnou přistupují aktivně. Pokud nakonec děti dokáží vyměnit mobil nebo tablet za papírovou knížku a s úžasem hltat příběhy v ní obsažené, je to skvělý výsledek tohoto projektu. Věřím, že většina z 200 nově pasovaných rytířů řádu čtenářského bude knihovnu navštěvovat pravidelně a četbu si zamiluje,“ navázala místostarostka Wojaczková.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Valašské Meziříčí