Workshop pro novinářky a novináře Klimatická změna a žurnalistika 1. listopadu 2019

25.10.2019 18:12

O změně klimatu dnes již mluví téměř všichni. Jak ale s tímto tématem pracují média?
Změna klimatu je bezesporu jedním z největších problémů lidstva, dotýkající se snad všech aspektů aktuálního fungování naší společnosti: politiky, ekonomiky, vědy, technologií, zemědělství, bezpečnosti, zdraví, životního prostředí, kultury, psychologie, našich každodenních životů a mnoha dalších oblastí. Ve světě téma rezonuje už mnoho let, v Česku se však do popředí pozornosti dostalo teprve nedávno. Objevuje se stále více článků, které se zabývají příčinami, následky i řešením změny klimatu. Ukazují, že jde o komplexní téma, které není jednoduché uchopit, a se kterým se neustále učíme pracovat.

Jak by tedy mohla novinářská práce s tématem změny klimatu vypadat? S jakými problémy se musí vypořádat a s jakými informačními zdroji může pracovat? To a mnohé další se dozvíte na specializovaném workshopu pro novinářky a novináře organizovaném ve spolupráci Klimatické koalice, Katedry žurnalistiky FSV UK a nadace Friedrich-Ebert-Stiftung, na který Vás tímto srdečně zveme.

Lektorem workshopu je Prof. Torsten Schäfer, který je profesorem žurnalistiky a produkce textu na Vysoké škole v Darmstadtu, a přijal naše pozvání do Prahy.

Workshop se bude konat 1. listopadu 2019, 10-18 hod, v Hollaru na Smetanově nábř. 995/6, 110 00 Staré Město, v učebně 14.

Program workshopu:

10.00–12.00 - představení lektora, přednáška o současném stavu, problémech a perspektivách zpravodajství o klimatu v mezinárodním a evropském kontextu, otázky / debata

12.00–13.00 - obědová pauza Workshop prohlubující diskuzi s konkrétními návody a tipy 13.00-13.45 - vzájemné představení, očekávání od workshopu úvodní příspěvek Klimatické koalice: „Kde se nachází veřejná debata o klimatu v Česku?“

13.45-15.15 - skupinové diskuze:

Co se musí změnit? - rozdělení do skupin - rozpracování tří hlavních požadavků na novinářskou práci s klimatem, vyjádření k problematickým aspektům novinářského zpravodajství o klimatu v Česku a k požadavkům novinářů, kteří s tématem pracují, a k nárokům na jejich novinářskou práci

přestávka

15.30-17.00 - diskuse o vybraných tématech z předchozího bloku, prohloubení tématu - krátké příspěvky s otázkami z publika k následujícím oblastem: - klimatická změna a jazyk, ekologická psychologie - mezinárodní informační zdroje k rešerši + drobné cvičení - vzorové příklady příspěvků ke klimatu - potřeba nových formátů komunikace s veřejností a narativů + cvičení a debata ve dvojicích přestávka

17.15-18.00 - závěrečná debata, evaluace a zpětná vazba Workshop bude probíhat v anglickém jazyce.

Kromě profesionálních novinářek a novinářů jsou vítaní i studenti a studentky žurnalistiky a příbuzných oborů. V případě vašeho zájmu o další informace či o účast na workshopu, ať už celého, nebo jen jeho úvodní části, se neváhejte obrátit na jeden z těchto kontaktů:

RNDr. Michaela Pixová, Ph.D. - michaela.pixova@ecn.cz, 777145003

PhDr. Jan Křeček, Ph.D. - krecek@fsv.cuni.cz, 737820139