Výzva pro podávání žádostí o dotaci na sociální služby na rok 2022

21.02.2022 07:18

OTROKOVICE - Poskytovatelé sociálních služeb mohou podávat žádost o dotaci z rozpočtu města pro letošní rok. Dotace je určena k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných sociálních služeb na území města Otrokovice nebo občanům města Otrokovice. „V rozpočtu města je pro tyto účely vyčleněna částka ve výši 3,8 mil. korun. Výše dotace nesmí přesáhnout 50 % z celkových nákladů žadatele,“ uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.
„Podporujeme jen takové služby, které nám pomáhají uspokojovat potřeby otrokovických občanů, a které jsou v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb na Otrokovicku na období 2020 - 2022 a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022. Při zpracování výzvy jsme vycházeli z údajů roku 2021, a ze zkušeností z administrace této výzvy z let 2015 - 2021. Nastavení parametrů výzvy se opírá také o predikci rozpočtů poskytovatelů sociálních služeb, která probíhá na Otrokovicku každoročně na začátku září,“ přiblížil Josef Zdražil za oddělení sociálních služeb Městského úřadu Otrokovice.

Město Otrokovice pečuje o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, do čehož patří i vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a zajištění sociálních služeb. Podpora je poskytována především proto, aby byla zachována a rozvíjena optimální struktura sociálních služeb na území města. Současně jsou dotace z rozpočtu města v souladu se systémem vícezdrojového financování služeb na území Zlínského kraje. 

„Žádost je možné podat na předepsaném formuláři v termínu od 18.2.2022 do 21.3.2022 osobně, prostřednictvím podatelny Městského úřadu Otrokovice, poštou nebo datovou schránkou,“ doplnila radniční mluvčí.
Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Otrokovice
Ilustrační foto: Archiv SNZ