Vývoj dopravní nehodovosti ve Zlínském kraji v roce 2019

10.01.2020 19:18

ZLÍNSKO - Rok 2019 byl z pohledu Policie ČR ve Zlínském kraji a dopravní nehodovosti poměrně pozitivní. V loňském roce se podařilo dosáhnout historicky nejnižších následků dopravních nehod na životech a zdraví. V rámci dopravní nehodovosti za loňský rok se řadíme mezi deset krajů v ČR, kde se počet obětí dopravních nehod snížil. Přestože následky na zdraví a životech při dopravních nehodách pomalu klesají, počet nehod šetřených policií neustále narůstá. V roce 2019 šetřila Policie ČR ve Zlínském kraji celkem 4 592 dopravních nehod, což je ve srovnání s rokem 2018 nárůst o 364 nehod. Pozitivní byl však pokles usmrcených osob. Vloni na silnicích našeho kraje zemřelo 19 osob, což je o 3 méně, než v roce 2018. Počet usmrcených osob se tak vloni dostal na historické minimum dokonce už po čtvrté na sebou (r. 2016 – 27 osob, r. 2017 – 24 osob, r. 2018 - 22 osob, r. 2019 – 19 osob). Snížil se i počet těžce zraněných na 120, to je o 2 méně než předloni. Lehké zranění utrpělo 1381 účastníků dopravních nehod, což je o 1 méně. V obcích se stalo 2734 nehod, což činí 60 procent z celkového počtu. K dopravním nehodám došlo většinou ve dne - 3201 nehod. Pozitivní skutečností je pokles řidičů, kteří zavinili dopravní nehodu pod vlivem alkoholu nebo drog. V roce 2019 evidujeme 244 nehod s účastí řidičů pod vlivem alkoholu (+ 16x drogy), což je o 16 méně než v roce předminulém. I když je to pozitivní bilance, negativní jsou výše naměřených hodnot alkoholu u řidičů. U 159 viníků dopravních nehod jsme naměřili hladiny vyšší než 1,5 promile, což náš kraj řadí v rámci celé ČR na přední místa. Z celkového počtu usmrcených osob bylo v loňském roce 6 řidičů osobních vozidel, 6 motocyklistů, 3 chodci, 2 cyklisté a 2 spolujezdci. Ze statik vyplývá, že narůstá počet usmrcených žen ve srovnání s muži. Vloni zemřelo na silnicích 7 žen a 12 mužů, předloni jen 4 ženy. Zlínský kraj, především Rožnovsko a Buchlovské hory, je oblíbenou destinací pro motocyklisty, kteří patří spolu s chodci a cyklisty mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Z našich statistik vyplývá, že při dopravních nehodách s účastí motocyklistů dojde v 73 procentech k úmrtí nebo zranění motocyklisty a v 5 procentech přijdou o život. Cyklisté vloni zavinili 232 dopravních nehod, což je o 29 nehod nárůst. Celkem 2 cyklisté zemřeli, 16 se zranilo těžce a 215 lehce. Chodci zavinili 46 dopravních nehod, 3 při nich zemřeli.

I když statistiky ukazují, že počty smrtelných dopravních nehod a nehod s vážnými následky klesají, jsou to stále ještě vysoká čísla s ohledem na velikost našeho kraje. Při rozboru smrtelných dopravních nehod jsme vyhodnotili, že většina se stala zcela zbytečně – fatálním selháním jedinců. Dle dopravních policistů přispívá ke snížení počtu nehod v našem kraji s následky na životech a zdraví několik faktorů, mezi které patří zlepšení silničních sítí, obměna vozového parku řidičů s implementací nových prvků aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech, rozšiřování dálniční sítě v našem kraji a také skutečnost, že nejsme extrémně exponovaný kraj z hlediska tranzitní dopravy.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Lenka Javorková