Výstavba Cyrilometodějského centra přechází do druhé etapy

21.08.2021 13:49

ZLÍNSKÝ KRAJ - Výstavba nového objektu Slováckého muzea – Cyrilometodějského centra ve Starém Městě u Uherského Hradiště se nezadržitelně blíží do druhé etapy. Od poklepání základního kamene uplynuly necelé dva roky. Stavební práce první etapy probíhaly s mírnými problémy rok a půl. Zanedlouho zedníky vystřídají odborné firmy, které zajistí realizaci nových expozičních ploch a kompletně vybaví zázemí pro pracoviště archeologického oddělení. Do nové budovy se přestěhuje z již nedostatečného zázemí v Uherském Hradišti.

„Projekt mohl být realizován díky dotaci IROP, která by měla představovat 72,6 procent celkových nákladů. Spoluúčast kraje a muzea v této akci bude i tak téměř 34 milionu korun. O velikosti investice svědčí například skutečnost, že je to částka vyšší než roční příspěvek na provoz kterékoliv paměťové instituce kraje,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní pro kulturu a školství.

„Během první etapy se nám podařilo dodržet jak časový, tak finanční harmonogram akce. Potýkali jsme se s celou řadou problémů, z nichž patrně největší byl nález a provrtání ložiska plynu pod budoucí budovou Cyrilometodějského centra, které jsme byli nuceni zajistit, a přeprojektovat celý systém vytápění. Všechny potíže se nám podařilo díky výborné spolupráci s projektantem i dodavatelem vyřešit tak, že nyní můžeme přistoupit k druhé etapě projektu, která obnáší výstavbu expozic a vybavení objektu," komentoval Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea, před započetím druhé etapy, která by podle plánu měla probíhat do června roku 2022.
„Slovácké muzeum v Uherském Hradišti je důkazem, že paměťové instituce Zlínského kraje jsou respektované nejenom v odborných kruzích, ale zvládají i náročné investiční akce,“ myslí si Fišerová, radní pro kulturu a školství.

„Přestože stavební práce zbrzdily archeologické nálezy a problémy s vytápěním, podařilo se projekt, do kterého je zahrnuta i revitalizace tří národních kulturních památek, udržet ve stanoveném rozpočtu 123 315 000 korun i časovém harmonogramu. Zhotovovateli se dokonce podařilo zkrátit termín předání stavby o tři měsíce, a to z prosince na letošní září,“ sdělila Jitka Zpěváková, ekonomka Slováckého muzea.

V současnosti se dokončuje kompletace dokumentace k obsahové stránce expozičních ploch. Hlavní expoziční sál v druhém patře bude věnován době Velké Moravy. Další pak bude prezentovat muzejní archeologické sbírky a seznámí návštěvníky s pravěkem na Uherskohradišťsku. „Hlavní expozice nás provede životem a odkazem dvou významných osobností naší historie – sv. Cyrila a Metoděje. Cyrilometodějské centrum s přilehlým Památníkem Velké Moravy se stane jakousi výkladní skříní vzniklé certifikované evropské kulturní stezky, což bude mít výrazný vliv na rozvoj cestovního ruchu v regionu,“ zdůraznil Frolec.

„Před několika týdny jsme se vrátili z cest po stopách našich věrozvěstů, respektive jejich žáků, na Balkáně. Pro návštěvníky v multimediální expozici připravujeme netradiční propojení minulosti se současností např. za pomoci interaktivní vizualizace kaple sv. Nauma nacházející se v klášteře na břehu Ohridského jezera v dnešní Severní Makedonii,“ sdělil Tomáš Chrástek, vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea.

Objekt bude disponovat taktéž přednáškovým a prezentačním sálem pro veřejnost s možností zázemí pro školní výuku i studijní depozitář, které Slovácké muzeum získá díky novému zázemí specializovaného archeologického pracoviště.
„Z komplexního hlediska je právě vybudování nových depozitních prostor jedním z nejdůležitějších aspektů stavby. Současné kapacity naší instituce jsou totiž zaplněny cca z 95 %. V jednom z depozitářů bude vybudována trezorová místnost, kde budou uloženy nejcennější předměty našich bohatých muzejních sbírek,“ doplnil Chrástek, který nezapomněl i na kulturně společenský přesah místa, kde objekt stojí.
„Nová poloha archeologického pracoviště ve Starém Městě je ve své podstatě velmi symbolická. Byl zde položen základ naší archeologické sbírky z výzkumů a sběrů prováděných v souvislosti s hledáním centra Velké Moravy ve Starém Městě a jeho bezprostředním okolí již od 80. let 19. století,“ uzavřel Tomáš Chrástek.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj