Vyšla unikátní publikace o lidovém oděvu a výšivkách Moravských Kopanic

04.12.2018 12:47

STARÝ HROZENKOV - Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. vydalo publikaci o lidovém oděvu a výšivkách Moravských Kopanic s názvem Hrozenské šaty. Jejími autory jsou vyšívačky Eliška Křižková ml., Eliška Křižková st., Marcela Trtková a grafik Michal Stránský.  

Lidový oděv Moravských Kopanic je považován za jeden z nejarchaičtějších na Moravě a dlouhodobě vzbuzuje zájem odborné i laické veřejnosti. Přesto dosud neexistovala ucelená monografie, která by se podrobněji věnovala jeho historii a popisu. Hrozenské šaty, jak je lidový oděv nazýván jeho nositeli, od 19. století takřka nezměnily svoji podobu. Jsou bohatě zdobeny ručně vyšívanými vzory, které existují v různých variacích.  I jednotlivé části lidového oděvu existují v různých provedeních a variantách. Každý kopaničárský kroj je tak vlastně originálem. Přesto je možné vypozorovat určitá nepsaná pravidla, na která se nová kniha snaží poukázat.

Autorky při sestavování publikace čerpaly nejen z archivních pramenů a odborných publikací, hlavním zdrojem informací byly znalosti místních vyšívaček a krojových švadlen předávaných z generace na generaci. Dílo vznikalo několik let, během nichž se podařilo shromáždit obrovské množství cenného materiálu. Kniha obsahuje dosud nepublikované dobové snímky zachycující život rázovitých Kopaničářů, ale také barevné fotografie zobrazující detaily a jednotlivé součásti lidového oděvu Moravských Kopanic. Skládá se ze dvou částí, které jsou samostatně neprodejné – z vázané publikace a brožovaného vzorníku výšivek. Kniha má 160 stran a vzorník 48 stran.

Kniha vznikla díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, obcí z regionu a soukromých dárců a také díky vstřícnosti regionálních muzeí, která ve svých depozitářích uchovávají cenné artefakty. Na přípravě publikace se podílela celá řada dalších lidí, nadšených podporovatelů tradiční lidové kultury Moravských Kopanic. Byly to tisíce hodin práce, které knize věnovali její tvůrci i jejich pomocníci - ať už se jedná o sběr a třídění materiálů, kreslení a skenování vzorníku výšivek, pořizování a úpravu fotografií, přípravu textů, korektury, editorské práce, sazbu, grafické a tiskařské práce i zajišťování prostředků na vydání knihy. Prezentace a propagace knihy a její distribuce ještě také zabere jistě spoustu času v následujících měsících, to už však bude spíše ta méně složitá část celého procesu

Všem, kteří pomohli s vytvořením a financováním tohoto unikátního díla patří obrovské poděkování. Bez jejich přispění a nasazení bychom těžko mohli knihu dokončit a vydat.

A poděkování patří také i všem známým a neznámým tvůrcům tohoto krásného lidového umění a v neposlední řadě vyšívačkám, které se jej několik století snaží udržovat a předávat dál. Věříme, že se nám všem společně podařilo vytvořit dílo, které bude cenným zdrojem informací a inspirace pro všechny příznivce vyšívání, Moravských Kopanic a zdejších tradic a pomůže zachovat toto vzácné dědictví pro další generace.

Doufáme, že si kniha najde cestu ke čtenářům a že jim bude užitečným průvodcem při vyšívání nebo při objevování bohatství a krás Kopanic.     

Distribuci a prodej knihy zajišťuje vydavatel, Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic. Pokud byste si knihu chtěli už teď rezervovat, stačí poslat e-mail nebo zavolat na uvedené kontakty. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314, tel: 572 696 323, iskopanice@razdva.cz , www.iskopanice.cz

Renata Vaculíková, Eliška Křižková ml.